Цивільна безпека

Матеріал з Wiki DonNTU
Перейти до: навігація, пошук
Спеціальність
Цивільна безпека
Шифр спеціальності 263
Галузь знань 26 Цивільна безпека
МСКО (ISCED-F 2013):
...Галузь знань 10 Services
...Напрям підготовки 103 Security services
...Спеціальність 1032 Protection of persons and property:
Civil security
Факультет Гірничий факультет
Ліцензія https://www.inforesurs.gov.ua/reestr/?id=202
Дата отримання ліцензії 19.04.2018 (наказ МОН №481-л)
Ліцензовані обсяги:
ОС «бакалавр» 60
ОС «магістр» 60
PhD, денна 3

Цивільна безпека — ....

Підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється за всіма освітніми ступенями - від першого (бакалаврського) до третього (аспірантура).

Освітні програми за рівнями вищої освіти: