Хімічні технології та інженерія

Матеріал з Wiki DonNTU
Перейти до: навігація, пошук
Спеціальність
Хімічні технології та інженерія
Шифр спеціальності 161
Галузь знань 16 Хімічна та біоінженерія
МСКО (ISCED-F 2013):
...Галузь знань 07 Engineering, manufacturing and construction
...Напрям підготовки 071 Engineering and engineering trades
...Спеціальність 0711 Chemical engineering and processes
Факультет Факультет машинобудування, екології та хімічних технологій
Ліцензія https://www.inforesurs.gov.ua/reestr/?id=202
Ліцензовані обсяги:
ОС «бакалавр» 205
...в т.ч. денна 110
...в т.ч. заочна 95
ОС «магістр» 150
...в т.ч. денна 75
...в т.ч. заочна 75

Хімічні технології та інженерія — ...

Освітні програми за рівнями вищої освіти: