Спеціальності університету

Матеріал з Wiki DonNTU
(Перенаправлено з Спеціальність)
Перейти до: навігація, пошук

З 2016 року вступу підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється за спеціальностями відповідно до «Переліку галузей знань і спеціальностей…», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266.[1]

Студенти, які вступили у 2015 році на навчання для здобуття вищої освіти за освітнім ступенем магістр, навчаються за спеціальностями згідно із «Переліком спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 787.[2]

Студенти, які вступили у 2014-2015 роках на навчання для здобуття вищої освіти за освітнім ступенем бакалавр, навчаються за напрямами підготовки згідно із «Переліком напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. № 1719.[3]

Відповідність ліцензованих в ДонНТУ спеціальностей за Переліками 2006 та 2010 років із чинним Переліком-2015 встановлено відповідно до «Таблиці відповідності Переліку напрямів..., Переліку спеціальностей..., та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015)», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 06.11.2015  № 1151 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України 12.04.2016  № 419)[4], що зафіксовано у «Акті узгодження переліку спеціальностей…», затвердженому Міністром.

Загальний перелік

В ДонНТУ ліцензовані спеціальності у наступних галузях знань (цифрами біля позначок наявності ліцензії показано ліцензовані обсяги):

Назва галузі знань Назва спеціальності ОС «бакалавр» ОС «магістр» Аспірантура
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології CheckmarkD.png 90 CheckmarkD.png 90 CheckmarkD.png 3
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування CheckmarkD.png 250 CheckmarkD.png 100 CheckmarkD.png 3
19 Архітектура та будівництво 192 Будівництво та цивільна інженерія CheckmarkD.png 150 CheckmarkD.png 34
19 Архітектура та будівництво 193 Геодезія та землеустрій CheckmarkD.png 220 CheckmarkD.png 72
18 Виробництво та технології 184 Гірництво CheckmarkD.png 975 CheckmarkD.png 215 CheckmarkD.png 3
10 Природничі науки 101 Екологія CheckmarkD.png 90 CheckmarkD.png 60
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка CheckmarkD.png 140 CheckmarkD.png 50 CheckmarkD.png 3
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка CheckmarkD.png 200 CheckmarkD.png 95 CheckmarkD.png 3
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка CheckmarkD.png 90 CheckmarkD.png 65
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика[5] CheckmarkD.png 50
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення CheckmarkD.png 90 CheckmarkD.png 90 CheckmarkD.png 3
12 Інформаційні технології 125 Кібербезпека CheckmarkD.png 90 CheckmarkD.png 15
12 Інформаційні технології 123 Комп'ютерна інженерія CheckmarkD.png 110 CheckmarkD.png 90 CheckmarkD.png 3
12 Інформаційні технології 124 Системний аналіз[5] CheckmarkD.png 35 CheckmarkD.png 15
12 Інформаційні технології 122 Комп'ютерні науки CheckmarkD.png 90 CheckmarkD.png 90 CheckmarkD.png 3
07 Управління та адміністрування 075 Маркетинг CheckmarkD.png 50 CheckmarkD.png 40
13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство CheckmarkD.png 50 CheckmarkD.png 28 CheckmarkD.png 3
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент CheckmarkD.png 140 CheckmarkD.png 100 CheckmarkD.png 4
13 Механічна інженерія 136 Металургія CheckmarkD.png 50 CheckmarkD.png 65
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка CheckmarkD.png 60 CheckmarkD.png 25
10 Природничі науки 103 Науки про Землю CheckmarkD.png 50 CheckmarkD.png 20 CheckmarkD.png 3
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування CheckmarkD.png 140 CheckmarkD.png 80
07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність CheckmarkD.png 90 CheckmarkD.png 90
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка CheckmarkD.png 60 CheckmarkD.png 60 CheckmarkD.png 3
03 Гуманітарні науки 031 Релігієзнавство CheckmarkD.png 15
05 Соціальні та поведінкові науки 054 Соціологія CheckmarkD.png 30
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка CheckmarkD.png 90 CheckmarkD.png 60 CheckmarkD.png 3
14 Електрична інженерія 144 Теплоенергетика CheckmarkD.png 60 CheckmarkD.png 60
18 Виробництво та технології 183 Технології захисту навколишнього середовища CheckmarkD.png 145 CheckmarkD.png 3
03 Гуманітарні науки 033 Філософія CheckmarkD.png 50
07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування CheckmarkD.png 100 CheckmarkD.png 75 CheckmarkD.png 5
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія CheckmarkD.png 90 CheckmarkD.png 90
26 Цивільна безпека 263 Цивільна безпека CheckmarkD.png 60 CheckmarkD.png 60 CheckmarkD.png 3
27 Транспорт 274 Автомобільний транспорт[5] CheckmarkD.png 50 CheckmarkD.png 46
27 Транспорт 275.03 Транспортні технології на автомобільному транспорті[5] CheckmarkD.png 50 CheckmarkD.png 54
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування CheckmarkD.png 115 CheckmarkD.png 90

В тому числі для Індустріального інституту

Назва галузі знань Назва спеціальності ОС «бакалавр» ОС «магістр»
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування CheckmarkD.png 100 CheckmarkD.png 10
18 Виробництво та технології 184 Гірництво CheckmarkD.png 160 CheckmarkD.png 15
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка CheckmarkD.png 50 CheckmarkD.png 5
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка CheckmarkD.png 50
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент CheckmarkD.png 50 CheckmarkD.png 10
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування CheckmarkD.png 50
12 Інформаційні технології 122 Комп'ютерні науки[5] CheckmarkD.png 30
12 Інформаційні технології 123 Комп'ютерна інженерія[5] CheckmarkD.png 20

Див. також

Примітки