Соціологія

Матеріал з Wiki DonNTU
Перейти до: навігація, пошук
Спеціальність
Соціологія
Шифр спеціальності 054
Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
МСКО (ISCED-F 2013):
...Галузь знань 03 Social sciences, journalism and information
...Напрям підготовки 031 Social and behavioural sciences
...Спеціальність 0314 Sociology and cultural studies:
Sociology
Факультет Гірничий факультет
Ліцензія https://www.inforesurs.gov.ua/reestr/?id=202
Ліцензовані обсяги:
ОС «бакалавр» 30
ОС «магістр» -

Соціологія — ...

Освітні програми: