Науки про Землю

Матеріал з Wiki DonNTU
Перейти до: навігація, пошук
Спеціальність
103 Науки про Землю
Галузь знань 10 Природничі науки
МСКО (ISCED-F 2013):
...Галузь знань 05 Natural sciences, mathematics and statistics
...Напрям підготовки 053 Physical sciences
...Спеціальність 0532 Earth sciences
Факультет Гірничий факультет
Ліцензія https://www.inforesurs.gov.ua/reestr/?id=202
Ліцензовані обсяги:
ОС «бакалавр» 30
...в т.ч. денна 20
...в т.ч. заочна 10
ОС «магістр» 20
...в т.ч. денна 20
PhD, денна 3

Науки про Землю — ...

Освітні програми за рівнями вищої освіти: