Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Матеріал з Wiki DonNTU
Перейти до: навігація, пошук
Спеціальність
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Шифр спеціальності 152
Галузь знань 15 Автоматизація та приладобудування
МСКО (ISCED-F 2013):
...Галузь знань 07 Engineering, manufacturing and construction
...Напрям підготовки 071 Engineering and engineering trades
...Спеціальність 0714 Electronics and automation:
Data processing technology
Electronic data processing
Факультет ФКІТАЕР
Ліцензія https://www.inforesurs.gov.ua/reestr/?id=202
Ліцензовані обсяги:
ОС «бакалавр» 60
...в т.ч. денна 30
...в т.ч. заочна 30
ОС «магістр» 25
...в т.ч. денна 15
...в т.ч. заочна 10

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка — ...

Освітні програми за рівнями вищої освіти: