Менеджмент

Матеріал з Wiki DonNTU
Перейти до: навігація, пошук
Спеціальність
Менеджмент
Шифр спеціальності 073
Галузь знань 07 Управління та адміністрування
МСКО (ISCED-F 2013):
...Галузь знань 04 Business, administration and law
...Напрям підготовки 041 Business and administration
...Спеціальність 0413 Management and administration
Факультет Факультет економіки та менеджменту
Ліцензія https://www.inforesurs.gov.ua/reestr/?id=202
Ліцензовані обсяги:
ОС «бакалавр» 440
ОС «магістр» 600
PhD, денна 4

Менеджмент — ...

Освітні програми за рівнями вищої освіти: