Матеріалознавство

Матеріал з Wiki DonNTU
Перейти до: навігація, пошук
Спеціальність
Матеріалознавство
Шифр спеціальності 132
Галузь знань 13 Механічна інженерія
МСКО (ISCED-F 2013):
...Галузь знань 07 Engineering, manufacturing and construction
...Напрям підготовки 072 Manufacturing and processing
...Спеціальність 0722 Materials
Факультет факультет машинобудування, екології та хімічних технологій
Ліцензія https://www.inforesurs.gov.ua/reestr/?id=202
Ліцензовані обсяги:
ОС «бакалавр» 180
...в т.ч. денна 110
...в т.ч. заочна 70
ОС «магістр» 28
...в т.ч. денна 19
...в т.ч. заочна 9
PhD, денна 3

Матеріалознавство — ...

Освітні програми за рівнями вищої освіти: