Маркетинг

Матеріал з Wiki DonNTU
Перейти до: навігація, пошук
Спеціальність
Маркетинг
Шифр спеціальності 075
Галузь знань 07 Управління та адміністрування
МСКО (ISCED-F 2013):
...Галузь знань 04 Business, administration and law
...Напрям підготовки 041 Business and administration
...Спеціальність 0414 Marketing and advertising:
Marketing
Факультет Економіки та менеджменту
Ліцензія https://www.inforesurs.gov.ua/reestr/?id=202
Ліцензовані обсяги:
ОС «бакалавр» 105
ОС «магістр» 40

Маркетинг — ...

Освітні програми за рівнями вищої освіти: