Зорі Анатолій Анатолійович

Матеріал з Wiki DonNTU
Перейти до: навігація, пошук
Зорі Анатолій Анатолійович
Зори а.а.jpg
Поточне місце роботи (посада) завідувач кафедри електронної техніки
Дата народження 11.11.1941
Місце народження Донецьк
Громадянство Україна Україна
Alma mater Донецький політехнічний інститут
Дата закінчення 1964
Спеціальність автоматика та телемеханіка
Галузь наукових інтересів електроніка, інформаційно-вимірювальні системи
Кваліфікація інженер-електрик
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1992
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 1993
Відомі учні Вовна Олександр Володимирович
Почесні звання академік і віце-голова Донбаського відділення Української технологічної академії та член-кореспондент Петровської академії наук та мистецтв (м. Санкт-Петербург, Росія) по відділенню технічних та природничих наук
Державні нагороди почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України»

Зорі Анатолій Анатолійович працює на посаді завідувача кафедри електронної техніки факультета комп'ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації, електроінженерії та радіоелектроніки ДонНТУ з 1993 року. До цього працювавав, асистентом, старшим викладачем, доцентом, професором, деканом у ДПІ(ДонНТУ). Випускник ДПІ (1964), інженер-електрик. Доктор технічних наук. Професор.

Коротка біографія

У 1964 році закінчив Донецький політехнічний інститут ДПІ за спеціальністю автоматика та телемеханіка, отримав диплом з відзнакою та здобув кваліфікацію інженер-електрик. З 1965 по 1968 рік асистент, а з 1968 по 1969 рік старший викладач кафедри автоматики та телемеханіки ДПІ.

У 1969 році вступив до аспірантуру при кафедрі фізичної гідродинаміки Донецького державного університету, яку закінчив захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук у Всесоюзному науково-дослідному інституті метрології ім. Д. І. Менделєєва (м. Санкт-Петербург).

З 1972 по 1974 рік працював на посаді старшого викладача кафедри технічних засобів систем управління Донецького державного університету, а з 1974 по 1979 рік на посаді доцента цієї ж кафедри.

У 1979 прийнятий на посаду доцента кафедри автоматизованих систем управляння (АСУ) ДПІ, а з 1981 року обраний деканом факультету автоматизованих систем управляння (АСУ) ДПІ. З 1986 по 1991 рік доцент кафедри АСУ ДПІ, а з 1991 по 1992 рік докторант, старший науковий співробітник цієї ж кафедри.

У 1992 році захистив докторську дисертацію на тему «Теория, методы и средства повышения точности информационно-измерительных систем вертикального зондирования океана» за спеціальністю 05.11.16 — інформаційно-вимірювальні системи.

З 1993 року професор кафедри АСУ, а з 1993 році завідувач новоствореної кафедри промислової електроніки, яка у подальшому була перейменована у кафедру електронної техніки Донецького національного технічного університету. У 1994 році присвоєно вчене звання професора по кафедрі промислової електроніки.

Професійна діяльність

 • 1959—1964  — отримання вищої освіти у ДПІ;
 • 1969—1972  — навчання у аспірантурі Донецького державного університету;
 • 1972—1979  — старший викладач, доцент кафедри технічних засобів систем управління Донецького державного університету;
 • 1979—1981  — доцента кафедри автоматизованих систем управляння (АСУ) ДПІ;
 • 1981—1986  — декан факультету автоматизованих систем управляння (АСУ) ДПІ;
 • 1991—1992  — докторант, старший науковий співробітник кафедри автоматизованих систем управляння (АСУ) ДПІ;
 • 1993 — завідувач кафедри електронної техніки

Наукові інтереси

 • Розробка і створення інформаційно-вимірювальних комплексів для гідрофізичних і екологічних досліджень;
 • підвищення ефективності оптоелектронних інформаційно-вимірювальних систем концентрації метану та пилу в умовах промислових підприємств.


Наукові ступені та вчені звання

 • 1972 — захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук у Всесоюзному науково-дослідному інституті метрології ім. Д. І. Менделєєва (м. Санкт-Петербург) за темою «..».
 • 1992 — захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.11.16 — інформаційно-вимірювальні системи за темою «Теория, методы и средства повышения точности информационно-измерительных систем вертикального зондирования океана».

Участь у наукових та навчальних проектах

Під його керівництвом у ДПІ (ДонНТУ) з 1984 р. створена наукова школа з питань розробки та досліджень методів і засобів для вимірювання гідрофізичних та екологічних параметрів водних середовищ і створення на їх базі ефективних інформаційно-вимірювальних систем (ІВС). Теоретичний напрям наукових досліджень — розробка нових принципів, методів і засобів підвищення точності вимірювань.

За найважливішими науково-дослідними роботами, які виконувалися за спеціальними постановами Уряду та планом Міносвіти України під керівництвом і при безпосередній участі проф. Зорі А. А. створена, випробувана і впроваджена низка автоматизованих зондуючих ІВС типів «Метеор», «Дельфін», «Кондор», «Аргос», які впровадженні та використовуються в Україні та Росії. Починаючи з 90-х років по теперішній час при виконанні НДР співробітниками наукової школи під керівництвом проф. Зорі А. А. розроблені та реалізовані нові принципи, методи і засоби підвищення точності вимірювань параметрів водних середовищ. У виконаних роботах досягнуті суттєві, як технічні, так і економічні ефекти.

Комплекс «Дельфін» демонструвався у 1988 р. на Лейпцизькому ярмарку і нагороджений Золотою медаллю і дипломом. Комплекси «Кондор», «Аргос» демонструвалися на багатьох закордонних виставках, остання з котрих — Всесвітня виставка «Експо-2000» у Гановері.

У пріоритетний тематичний напрям ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» згідно з наказом МОНУ від 07.06.2011 р. № 535 п.3.2.1. «Нові інформаційні технології на основі вимірювань електричних, магнітних і оптичних сигналів та їх просторово-частотний аналіз. Інформаційно-вимірювальні технології» призначено керівником цього наукового напрямку д.т.н., проф. Зорі А. А. З 2006 р. почали розвиватися наукові дослідження по теорії і практиці побудови комп'ютеризованих вимірювальних систем контролю концентрації газів і пилу в рудничній атмосфері, які є актуальними і важливими для вугільної промисловості України.

Зорі А. А. є членом науково — експертної ради секції «Приладобудування» Міністерства освіти і науки України, був директором Донбаської філії головного НДІ метрології і сертифікації цього ж міністерства. Він також обраний академіком і віце-головою Донбаського відділення Української технологічної академії та членом-кореспондентом Петровської академії наук та мистецтв (м. Санкт-Петербург, Росія) по відділенню технічних та природничих наук.

Професором Зорі А. А. відкриті та діють на кафедрі аспірантура і докторантура, під його керівництвом захищені 13 кандидатських і 3 докторських дисертації. За його активною участю у ДонНТУ створена спеціалізована вчена рада щодо захисту докторських дисертацій Д.11.052.03, він є першим заступником Голови ради. Працював членом експертної ради ВАК України з електроніки, радіотехніки та телекомунікацій. Наукові дослідження і технічні рішення проф. Зорі А. А. успішно використовує у навчальній роботі. За його ініціативою відкриті нові напрями підготовки «Електроніка» і «Приладобудування», які є важливими для регіону. Він був членом навчально-методичної ради МОНУ з «Електроніки».

Основні публікації та нагороди

На основі отриманих наукових результатів проф. Зорі А. А. опублікував 360 праць, серед яких 42 книги, 60 авторських свідоцтв і патентів України (21 з них впроваджені). За актуальність та новизна наукових розробок Зорі А. А. нагороджений низкою медалей (Велика пам'ятна, Срібні, Бронзові) і знаками «Винахідник СРСР», Держстандарту України «За заслуги в галузі стандартизації, метрології, сертифікації і акредитації». У 2001 році проф. Зорі А. А. включений до Британського збірника Міжнародного біографічного центру Кембриджа «Видатні особи XXІ сторіччя» (Кембрідж, 2001) і нагороджений почесним Дипломом та іменною Срібною медаллю. За значний вклад у розвиток науки і техніки України наказом Президента України Л. Кучми від. 15.05.2003 № 405 проф. Зорі А. А. присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України», а у 2011 році нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

Дисципліни

Посилання