Електроніка

Матеріал з Wiki DonNTU
Перейти до: навігація, пошук
Спеціальність
Електроніка
Шифр спеціальності 171
Галузь знань 17 Електроніка та телекомунікації
МСКО (ISCED-F 2013):
...Галузь знань 07 Engineering, manufacturing and construction
...Напрям підготовки 071 Engineering and engineering trades
...Спеціальність 0714 Electronics and automation:
Electronic engineering
Факультет ФКІТАЕР
Ліцензія https://www.inforesurs.gov.ua/reestr/?id=202
Ліцензовані обсяги:
ОС «бакалавр» 200
ОС «магістр» 65
...в т.ч. денна 50
...в т.ч. заочна 15

Електроніка — ...

Освітні програми за рівнями вищої освіти: