Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Матеріал з Wiki DonNTU
Перейти до: навігація, пошук
Спеціальність
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Шифр спеціальності 141
Галузь знань 14 Електрична інженерія
МСКО (ISCED-F 2013):
...Галузь знань 07 Engineering, manufacturing and construction
...Напрям підготовки 071 Engineering and engineering trades
...Спеціальність 0713 Electricity and energy:
Electrical engineering
Electrical power generation
Факультет ФКІТАЕР
Ліцензія https://www.inforesurs.gov.ua/reestr/?id=202
Ліцензовані обсяги:
ОС «бакалавр» 745
ОС «магістр» 245
...в т.ч. денна 190
...в т.ч. заочна 55
PhD, денна 3

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка — ...

Освітні програми за рівнями вищої освіти: