Екологія

Матеріал з Wiki DonNTU
Перейти до: навігація, пошук
Спеціальність
Екологія
Шифр спеціальності 101
Галузь знань 10 Природничі науки
МСКО (ISCED-F 2013):
...Галузь знань 05 Natural sciences, mathematics and statistics
...Напрям підготовки 052 Environment
...Спеціальність 0521 Environmental sciences:
Ecology
Факультет ФМЕХТ
Ліцензія https://www.inforesurs.gov.ua/reestr/?id=202
Ліцензовані обсяги:
ОС «бакалавр» 135
ОС «магістр» 110

Екологія — ...

Освітні програми за рівнями вищої освіти: