Документи про освіту

Матеріал з Wiki DonNTU
Перейти до: навігація, пошук
Магістри ДонНТУ з дипломами про вищу освіту з відзнакою (лютий 2016 р.)[1]

Випускники ДонНТУ отримують документи про вищу освіту державного зразка. Видача документів про освіту за неакредитованими програмами не здійснюється.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про вищу освіту»[2] Донецький національний технічний університет з червня 2015 р. самостійно виготовляє та видає дипломи про вищу освіту державного зразка, додатки до них європейського зразка та академічні довідки.

Дипломи про вищу освіту

06.2018-

У зв'язку із затвердженням офіційної символіки університету та внесенням деяких технічних уточнень, наказом №288 від 01.06.2018 внесено зміни до технічного опису та форми бланку додатку до диплому про вищу освіту.

Зокрема, оновлено зображення великого герба ДонНТУ, оновлений логотип на голографічній наліпці, прибрано кольоровий фон таблиць у додатках до дипломів, додано коментар щодо довідника розподілу оцінок та прибрано неактуальне роз'яснення щодо відміток "атестований" для дисциплін, що вивчались до 2014 року.

01.2017-05.2018

Зворотній бік додатку

9.08.2016 року набрав чинності наказ МОН України № 701 від 22.06.2016 р. «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2015 року № 525»[3], яким затверджено нові редакції форм документів про вищу освіту та «Опис документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, академічної довідки»[4].

Відповідно до зазначеного наказу наказом №386-03 від 30.12.2016 р. внесено зміни до технічного опису документів про вищу освіту державного зразка ДонНТУ. Зовнішній вигляд дипломів та додатків до них порівняно з 2015-16 рр. не змінились. Основні зміни стосуються структури та змісту текстової інформації, що відображається у документах про освіту, які приведені у відповідність до нових редакцій вищезазначених нормативно-правових актів.

Зокрема, нові бланки друкуватимуться на папері щільністю 150...160 г/м2, у додатках голографічна наліпка наклеюється лише на 2 сторінці, затверджений додаток до диплому прошивається із зазначенням кількості прошитих/скріплених, пронумерованих сторінок, з підписом посадової (уповноваженої на підпис) особи та печаткою університету. Остання сторінка додатку не нумерується і залишається порожньою - для проставлення в разі необхідності апостилю або штампу консульської легалізації.

2015—2016

Перелік інформації, яка повинна міститися в документах про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 193 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка»[5] (набрала чинності 24.04.2015 р.). Документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатки до них, видані Університетом до набрання чинності цією постановою, є дійсними та не підлягають обміну.

Цією ж постановою встановлено граничну вартість виготовлення документа про вищу освіту державного зразка — не вище двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Форми документів про вищу освіту та додатків до них затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 525 від 12.05.2015 р. «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 травня 2015 р. за № 551/26996, набрав чинності 02.06.2015 р.)[6].

Відповідно до рішення Вченої ради ДонНТУ від 25.06.2015 р. (протокол № 7) наказом № 170-03 від 26.06.2015 р. «Про документи про вищу освіту державного зразка Донецького національного технічного університету» затверджено та введено в дію технічний опис бланків дипломів та додатків до них та «Положення про документи про вищу освіту державного зразка та додатки до них Донецького національного технічного університету».

Дипломи бакалаврів, бакалаврів з відзнакою, спеціалістів, спеціалістів з відзнакою, магістрів та магістрів з відзнакою роздруковуються на захищених бланках з символікою ДонНТУ. Бланки розміром 210×297 мм мають водяні знаки, оформлені з використанням гільошних сіток, УФ-фарби; виготовляються поліграфічним способом:

Додатки до дипломів про вищу освіту європейського зразка друкуються на аркушах щільного паперу формату 297×420 мм, з'єднаних між собою посередині двома скобами та складених навпіл по лінії з'єднання у вигляді буклету з 4 або 8 сторінок формату 210×297 мм. Додатки до дипломів бакалавра мають 8 сторінок, спеціаліста та магістра — 4 сторінки.

На другій та четвертій сторінці додатку з 8 сторінок (на другій сторінці додатку з 4 сторінок) посередині нижнього колонтитулу після наклеюється голографічна наклейка на саморуйнівній основі із зображенням логотипу ДонНТУ (на зразках показано мітками 1 і 2):

2014—2015

До запровадження нових форм документів про вищу освіту у всіх вищих навчальних закладах України до літа 2015 року видавались пластикові дипломи єдиного зразка. Додаток до диплому друкувався у вищому навчальному закладі на двобічному бланку формату А4, виготовленому поліграфічним способом:

Академічні довідки

06.2018-

У зв'язку із затвердженням офіційної символіки університету та деяких технічних уточнень, наказом №288 від 01.06.2018 внесено зміни до технічного опису та форми бланку академічної довідки.

Зокрема, оновлено зображення великого герба ДонНТУ, додано коментар щодо довідника розподілу оцінок.

01.2017—05.2018

Відповідно до наказу МОН України № 701 від 22.06.2016 р. «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2015 року № 525»[7], наказом №386-03 від 30.12.2016 р. внесено зміни до технічного опису документів про вищу освіту державного зразка ДонНТУ та затверджено форму та опис академічної довідки ДонНТУ.

Академічна довідка друкується на аркушах паперу формату А3 щільністю 150-160 г/м2, які з’єднуються між собою посередині двома скобами та складуються навпіл по лінії з’єднання у формі буклету, або на аркушах паперу формату А4, які скріплюються скобами.

Остання сторінка бланка академічної довідки залишається вільною від текстової інформації і не нумерується.

Затверджена академічна довідка прошивається з зазначенням кількості прошитих/скріплених, пронумерованих сторінок, за підписом посадової (уповноваженої на підпис) особи та печаткою університету.

У довідці зазначаються коди дисципліни з посиланням на каталог курсів університету.

Див. також

Примітки