Гірничий факультет

Матеріал з Wiki DonNTU
Перейти до: навігація, пошук
Гірничий факультет
ГФ
Герб ГФ.jpg
Герб факультету
Дата заснування 1923
Засновники Донецький гірничий технікум
К-ть студентів ~350
К-ть докторів наук 8
Приналежність ДонНТУ
Попередник ФГУВ, ГГФ
Декан д.т.н., проф. Подкопаєв Сергій Вікторович
Розташування (адреса) 85300, Донецька обл., м. Покровськ, пл. Шибанкова, 2, к. 2.215
Періодичне друковане видання Вісті Донецького гірничого інституту
Сторінка на donntu.edu.ua http://donntu.edu.ua/gorn
E-mail gf@donntu.edu.ua

Історія факультету

Гірничий факультет був створений на початку 1923—1924 навчального року. Факультет займався підготовкою фахівців гірничого профілю за двома спеціальностями: «гірничий інженер з експлуатації родовищ корисних копалин» та «гірничий інженер-механік». Першим деканом гірничого факультету був В. І. Бєлов. Прийшовши в інститут з органів гірничотехнічної інспекції, він обіймав цю посаду з 1921 р. до 1933 рр.

Перший випуск гірничих інженерів відбувся у 1924 році; у подальші роки їх число безперервно зростало.

У 1929-30 роках на факультеті створювались нові кафедри — на базі гірничої було створено кафедри розробки родовищ корисних копалин, шахтне будівництво, геодезомаркшейдерської справи, рудникової вентиляції і гірничорятувальної справи.

У різні роки на факультеті велась підготовка фахівців за такими спеціальностями і спеціалізаціями: експлуатація підземних родовищ корисних копалин, збагачення корисних копалин, гірниче машинобудування, будівництво гірничих підприємств, гірнича електромеханіка, розробка пластових родовищ корисних копалин, вищі інженерні курси (ВІК), збагачення вугілля, інженерно-педагогічні курси, маркшейдерська справа, підземна газифікація вугільних родовищ, гідровідбійка вугілля, геологія і розвідка корисних копалин, технологія і комплексна механізація підземної розробки родовищ корисних копалин, управління гірничими підприємствами, екологія і охорона навколишнього середовища, розробка родовищ корисних копалин, геомеханічні процеси гірничого виробництва, охорона праці в гірничому виробництві.

Велика заслуга у формуванні й становленні гірничого факультету у передвоєнні роки належить доктору технічних наук, професору О. М. Найдишу. Він був деканом гірничого факультету з 1933 по 1941 р., завідував кафедрою РРКК у 1939—1941 рр. й 1958—1971 рр. Після О. М. Найдиша посаду декана гірничого факультету у різні роки обіймали такі відомі вчені: М. Г. Єльяшевич (1941—1943 рр.), В. К. Мєдунов (1943—1962 рр.), О. О. Денисенко (1963—1965 рр.), М. П. Зборщик (1966—1968 рр.), К. Ф. Сапицький (1969—1971 рр.), В. П. Прокоф'єв (1971—1981 рр.), К. В. Кошелєв (1981—1986 рр.), С. М. Александров (1986—1994 рр.).

Наступним деканом став Ю. В. Бондаренко. Ю. В. Бондаренко у 1998 р. створив кафедру «Управління виробництвом». Під його керівництвом на факультеті відбулися суттєві зрушення, які кардинально змінили обличчя факультету, який перетворився на один із провідних в університеті. До середини 1990-х років на факультеті здійснювалася підготовка лише гірничих інженерів із розробки родовищ корисних копалин. У зв'язку з розвитком ринкової економіки в Україні й необхідністю підготовки кваліфікованих кадрів для роботи в нових умовах господарювання, з 1995 р. на факультеті додатково почався прийом студентів за напрямом «Менеджмент». Були відкриті такі спеціальності, як: менеджмент організацій, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, менеджмент природоохоронної діяльності. Надалі перелік спеціальностей, з яких готувалися фахівці на факультеті, постійно розширювався. У 1999 р. гірничий факультет був перейменований у «Факультет геотехнологій і управління виробництвом».

З 2001 р. до 2009 р деканом факультету геотехнологій та управління виробництвом був доктор технічних наук, професор Ю. Ф. Булгаков.

З 2010 року факультет перейменовано в «Гірничий факультет» і деканом обрано доктора технічних наук, професора Подкопаєва Сергія Вікторовича.

За весь період існування гірничого факультету було підготовлено близько 13 тис. інженерів, які завжди були затребувані часом у різних галузях народного господарства країни, як у воєнні, післявоєнні, так і подальші часи її індустріального розвитку.

Сьогодні факультет здійснює підготовку фахівців за такими спеціальностями:

Список кафедр факультету

Керівництво

Декан — Подкопаєв Сергій Вікторович — відомий фахівець у галузі гірничої справи, гірничий інженер, доктор технічних наук, професор.

Заступники декана:

Освітня діяльність

Галузь знань Спеціальність Освітні рівні
1 18 Виробництво та технології 184 Гірництво Бакалавр, Магістр, Доктор філософії
2 19 Архітектура та будівництво 193 Геодезія та землеустрій Бакалавр, Магістр
3 26 Цивільна безпека 263 Цивільна безпека Бакалавр, Магістр, Доктор філософії
4 05 Соціальні та поведінкові науки 054 Соціологія Бакалавр

Наукова діяльність

Аспірантура

Факультет проводить підготовку наукових кадрів за спеціальностями аспірантури та докторантури:

Наукові видання

Науково-дослідні лабораторії

Провідні науковці та викладачі факультету

Примітки

Посилання