Гірництво

Матеріал з Wiki DonNTU
Перейти до: навігація, пошук
Спеціальність
Гірництво
Шифр спеціальності 184
Галузь знань 18 Виробництво та технології
МСКО (ISCED-F 2013):
...Галузь знань 07 Engineering, manufacturing and construction
...Напрям підготовки 072 Manufacturing and processing
...Спеціальність 0724 Mining and extraction
Mining engineering
Галузь(і) професійної діяльності випускників гірнича промисловість
Факультет Гірничий факультет
Ліцензія https://www.inforesurs.gov.ua/reestr/?id=202
Ліцензовані обсяги:
ОС «бакалавр» 975
...в т.ч. денна 515
...в т.ч. заочна 460
ОС «магістр» 361
...в т.ч. денна 260
...в т.ч. заочна 101
PhD, денна 3

Гірництво — одна із спеціальностей, підготовка здобувачів вищої освіти за якою в ДонНТУ ведеться з часів заснування університету. Наразі підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється за всіма освітніми ступенями — від першого (бакалаврського) до третього (аспірантура). Також є докторантура.

Освітні програми за рівнями вищої освіти:

Примітки

  • ОПП — освітньо-професійна програма
  • ОНП — освітньо-наукова програма