Геодезія та землеустрій

Матеріал з Wiki DonNTU
Перейти до: навігація, пошук
Спеціальність
Геодезія та землеустрій
Шифр спеціальності 193
Галузь знань 19 Архітектура та будівництво
МСКО (ISCED-F 2013):
...Галузь знань 05 Natural sciences, mathematics and statistics
07 Engineering, manufacturing and construction
...Напрям підготовки 053 Physical sciences
073 Architecture and construction
...Спеціальність 0532 Earth sciences:
Geodesy
0731 Architecture and town planning:
Land surveying
Факультет Гірничий факультет
Ліцензія https://www.inforesurs.gov.ua/reestr/?id=202
Ліцензовані обсяги:
ОС «бакалавр» 220
ОС «магістр» 77

Геодезія та землеустрій — ...

Освітні програми за рівнями вищої освіти: