Галузеве машинобудування

Матеріал з Wiki DonNTU
Перейти до: навігація, пошук
Спеціальність
Галузеве машинобудування
Шифр спеціальності 133
Галузь знань 13 Механічна інженерія
МСКО (ISCED-F 2013):
...Галузь знань 07 Engineering, manufacturing and construction
...Напрям підготовки 071 Engineering and engineering trades
...Спеціальність 0715 Mechanics and metal trades
0715 Mechanical engineering
Факультет ФМЕХТ
Ліцензія https://www.inforesurs.gov.ua/reestr/?id=202
Ліцензовані обсяги:
ОС «бакалавр» 660
ОС «магістр» 220
PhD, денна 3

Галузеве машинобудування — ...

Освітні програми за рівнями вищої освіти: