Вовна Олександр Володимирович

Матеріал з Wiki DonNTU
Перейти до: навігація, пошук
Вовна Олександр Володимирович
Вовна.jpg
Поточне місце роботи (посада) професор кафедри кафедри електронної техніки
Дата народження 05 серпня 1979 року
Місце народження село Павлівка Мар’їнського району Донецької області
Громадянство Україна Україна
Alma mater ДонНТУ
Дата закінчення 2004
Спеціальність електронні системи
Галузь наукових інтересів комп'ютеризовані інформаційно-вимірювальні системи
Кваліфікація магістр електронних систем
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2016
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2011
Науковий керівник Зорі Анатолій Анатолійович
Офіційний E-mail Oleksandr.Vovna@donntu.edu.ua

Вовна Олександр Володимирович працює на посаді професора кафедри кафедри електронної техніки ДВНЗ «ДонНТУ» з червня 2016 року. До цього працював доцентом кафедри електронної техніки ДВНЗ «ДонНТУ». Випускник ДонНТУ (2004), магістр електронних систем. Доктор технічних наук. Доцент.

Коротка біографія

Народився 05 серпня 1979 року у селі Павлівка Мар'їнського району Донецької області.

У 1998 році закінчив Донецький технікум промислової автоматики за спеціальністю технічне обслуговування і ремонт електронно-обчислювальної техніки, отримав диплом молодшого спеціаліста з відзнакою та здобув кваліфікацію техніка-електроніка.

У 1998 році вступив до Донецького національного технічного університету на факультет комп'ютерних інформаційних технологій та автоматики, спеціальність електронні системи. У 2002 році отримав диплом бакалавра з відзнакою та здобув кваліфікацію бакалавра електроніки.

У 2002—2004 рр. навчався у магістратурі ДонНТУ. У січні 2004 року успішно захистив магістерську роботу на тему «Обґрунтування структури каналу вимірювання концентрації оксиду вуглецю інфрачервоного газоаналізатору засобами імітаційного моделювання» та отримав диплом магістра електронних систем з відзнакою.

З 2004 року асистент кафедри електронної техніки ДонНТУ.

З 2005 року навчався у аспірантурі ДонНТУ без відриву від виробництва.

У 2009 році захистив кандидатську дисертації на тему «Комп'ютеризована інформаційно-вимірювальна система контролю концентрації метану у вугільних шахтах» та отримав диплом кандидата технічних наук зі спеціальності 05.13.05 — комп'ютерні системи та компоненти.

З 2010 року доценткафедри електронної техніки ДВНЗ «ДонНТУ».

У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри електронної техніки.

З 2013 р. навчання у докторантурі ДВНЗ «ДонНТУ» з відривом від виробництва за спеціальністю 05.13.05 — комп'ютерні системи та компоненти.

У 2015 році захистив докторську дисертацію на тему «Методи і засоби побудови комп'ютеризованих оптоелектронних вимірювальних систем концентрації метану та пилу в рудничній атмосфері шахт» за спеціальністю 05.13.05 — комп'ютерні системи та компоненти.

У 2016 році отримав диплом доктора технічних наук зі спеціальності 05.13.05 — комп'ютерні системи та компоненти.

З 2016 р. професор кафедри кафедри електронної техніки ДВНЗ «ДонНТУ».

Професійна діяльність

 • 1995—1998 — навчання у Донецькому технікумі промислової автоматики за спеціальністю технічне обслуговування і ремонт електронно-обчислювальної техніки
 • 1998—2004 — навчання у Донецькому національному технічному університеті на факультеті комп'ютерних інформаційних технологій та автоматики, за спеціальністю електронні системи (бакалаврат, магістратура)
 • 2004—2009 — асистент кафедри електронної техніки ДВНЗ «ДонНТУ»
 • 2010—2013 — доцент кафедри електронної техніки ДВНЗ «ДонНТУ»
 • 2013—2015 — докторантура ДВНЗ «ДонНТУ»
 • з 2016 — професор кафедри електронної техніки

Наукові інтереси

Розробка комп'ютеризованих інформаційно-вимірювальних системи концентрації газових компонент і пилу для умов підвищеної вибухонебезпеки промислових підприємств; розробка методів та засобів підвищення точності, швидкодії та метрологічної надійності газоаналітичних засобів вимірювання.

Наукові ступені та вчені звання

 • 2009 — захистив кандидатську дисертацію на тему «Комп'ютеризована інформаційно-вимірювальна система контролю концентрації метану у вугільних шахтах» та отримав диплом кандидата технічних наук зі спеціальності 05.13.05 — комп'ютерні системи та компоненти.
 • 2011 — присвоєно вчене звання доцента кафедри електронної техніки.
 • 2015 — захистив докторську дисертацію на тему «Методи і засоби побудови комп'ютеризованих оптоелектронних вимірювальних систем концентрації метану та пилу в рудничній атмосфері шахт» за спеціальністю 05.13.05 — комп'ютерні системи та компоненти.
 • 2016 — диплом доктора технічних наук зі спеціальності 05.13.05 — комп'ютерні системи та компоненти.

Участь у наукових та навчальних проектах

З 2006 року у відповідності до «Програм наукових досліджень і розробок Міністерства освіти і науки України за пріоритетними напрямками науки і техніки»: «Інформаційні і телекомунікаційні технології», згідно з Законом України від 12.10.2010 р. № 2519 — 17 та «Нові апаратні рішення для перспективних засобів обчислювальної техніки, інформаційних і комунікаційних технологій», згідно з постановою Кабінету міністрів України від 07.09.2011 р. № 942 на кафедрі створено науковий напрямок у галузі розробки сенсорів вимірювальних каналів, підвищення точності та швидкодії комп'ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем для наукових досліджень та екологічного моніторингу. Робота виконується у рамках таких держбюджетних робіт ДВНЗ «ДонНТУ», що фінансувалися МОН України, приватними компаніями України та міжнародними організаціями Європейського Союзу:

 • «Розробка швидкодіючих методів і засобів виміру концентрації метану у рудничній атмосфері вугільної шахти» (Д–15–06), № 0106U001267, 2006—2008 рр.
 • «Розроблення швидкодіючого вимірювача концентрації метану для системи газового захисту вугільних шахт» (Д–14–07 за договором № ДЗ/364–2007), № 0107U007159, 2007—2008 рр.
 • «Підвищення ефективності мікропроцесорної інформаційно-вимірювальної системи контролю концентрації метану для системи газового захисту вугільних шахт» (Д–16–09), № 0108U010586, 2009—2010 рр.
 • «Розроблення методів та засобів підвищення метрологічної надійності газоаналітичних вимірювачів в умовах підвищеної вибухонебезпечності промислових підприємств» (Д–5–11), № 0111U004016, 2011—2012 рр.
 • «Розробка методів та засобів оперативного контролю

запилення рудничної атмосфери для системи аерогазового захисту вугільних шахт» (Д–3–13), № 0112U005894, 2013—2014 рр.

 • «Розробка та дослідження експериментального зразка оптичного вимірювача концентрації метану для вугільних шахт» (Д–15–06), № 0115U002655, 2015—2016 рр.
 • Госпдоговірної роботи «Розробка вимірювача із застосуванням інфрачервоного оптико-абсорбційного методу контролю концентрації метану в рудничній атмосфері вугільних шахт», 10 — 294 за договором № 752 (10 — 294), 2010—2016 рр.
 • Міжнародної освітньої програми TEMPUS № 544010-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES «Тренінги в технології автоматизації для України», 2015—2016 рр.

Основні публікації

Автор 4 монографій (у співавторстві), 8 підручників і навчальних посібників з грифом МОН України та ДВНЗ «ДонНТУ», 96 наукових статей, 31 навчально-методична праця, 27 патентів України на винаходи і користі моделі.

Удостоєний у 2004 році подяки міського голови м. Донецька за активну участь у суспільному житті міста Донецька, відмінні показники у навчанні та науковій діяльності. Має почесну грамоту у науковій та новаторській діяльності та у зв'язку із Днем винахідника та раціоналізатора (П-6 від 18.08.2010 р.) від Донецької обласної ради профспілок. Лауреат обласного конкурсу «Кращій молодий вчений», 2011 рік, який проводився Донецькою обладміністрацією.

Нагороджений у 2016 році почесною грамотою від Донецької обласної військово-цивільної організації за багаторічну науково-педагогічну діяльність, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки у регіоні та з нагоди Дня науки.

Підручники та навчальні посібники

 • Переверзєв, А. В. Моделювання в електроніці: підручник / А. В. Переверзєв, В. І. Бойко, А. А. Зорі, В. П. Тарасюк, О. В. Вовна, В. В. Багрій — 2-ге вид., переробл. і доповн. — Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2010. — 352 с. (ISBN 978-966-377-088-8 Гриф МОНУ № 14/18.2-638 від 25.03.2005 р.).
 • Зорі, А. А. Аналогова схемотехніка та імпульсні пристрої [Електронний ресурс]: електронний підручник /А. А. Зорі, В. П. Тарасюк, О. М. Стародубцева, О. В. Вовна; ДонНТУ. — Донецьк, 2008. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. — Режим доступу: http://fkita.donntu.edu.ua/et/book/obobshen/index.html. – Загл. з екрану. (Гриф МОНУ № 14/18-Г-1656 від 7.07.2008 р).
 • Бойко, В. І. Методи аналізу і розрахунку електронних схем: підручник / В. І. Бойко, О. В. Вовна, А. А. Зорі, В. Д. Коренєв — 3-е вид., доповн. і переробл. — Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2011. — 326 с. (ISBN 978-966-377-128-1 Гриф МОНмолодьспорту України № 1/11-4633 від 7.06.2011 р.).
 • Сенько, В. Ф. Енергетична електроніка: навчальний посібник / В. Ф. Сенько, О. В. Вовна, А. А. Зорі. — Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2012. — 228 с. (ISBN 978-966-377-145-8 Гриф МОНмолодьспорту України № 1/11-15244 від 01.10.2012 р.).
 • Бойко В. І. Прилади і системи екологічного моніторингу (вступ до фаху): навчальний посібник / В. І. Бойко, О. В. Вовна, А. А. Зорі., В. А. Порєв. — 3-е вид., доповн. і переробл. — Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2013. — 292 с. (ISBN 978-966-2762-19-8 Гриф МОН України № 1/11-3770 від 06.05.2010 р.).
 • Сенько, В. Ф. Енергетична електроніка: навчальний посібник / В. Ф. Сенько, О. В. Вовна, А. А. Зорі. — 2-е вид., доповн. і переробл. — Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2014. — 312 с. (ISBN 978-966-377-189-2 Гриф МОНмолодьспорту України № 1/11-15244 від 01.10.2012 р.).
 • Вовна, О. В. Аналітичні прилади та системи: навч. посіб. / О. В. Вовна, А. А. Зорі, В. А. Порєв, В. П. Приміський; під заг. ред. В. А. Порєва. — Красноармійськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2016. — 330 с. (ISBN 978-966-377-197-7 Гриф ДВНЗ «ДонНТУ» Протокол № 7 від 31.03.2016 р.).
 • Вступ до фаху з електроніки та комп'ютерної інженерії: навч. посіб. / А. А. Зорі, В. М. Лукашенко, В. М. Співак та ін.; під заг. ред. О. В. Вовни. — Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2016. — 312 с. (ISBN 978-966-377-198-4 Гриф ДВНЗ «ДонНТУ» Протокол № 7 від 31.03.2016 р.).
 • Сенько, В.Ф. Теорія електричних кіл: навч. посіб. / В.Ф. Сенько, О.В. Вовна, І.С. Лактіонов. – Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2017. – 254 с. (ISBN 978-966-377-205-9 Гриф ДВНЗ «ДонНТУ» Протокол № 8 від 23.01.2017 р.).

Монографії

 • Методы и средства аналитического измерения концентрации газовых компонент и пыли в рудничной атмосфере угольных шахт / А. В. Вовна та ін. — Донецк: ГВУЗ «ДонНТУ», 2012. — 260 с.
 • Вовна, А. Методы и средства измерения концентрации газовых компонент / А. Вовна, А. Зори, М. Хламов. — Saarbrücken, Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, 2012. — 244 с. — Режим доступа: https://www.lap-publishing.com/catalog/. – ISBN-13: 978-3-8484-2767-3.
 • Вовна, О. В. Оптоелектронні вимірювальні системи концентрації метану та пилу в рудничній атмосфері шахт: монографія / О. В. Вовна. — Покровськ (Красноармійськ): ДВНЗ «ДонНТУ», 2016. — 336. (ISBN 978-966-377-201-1 Гриф ДВНЗ «ДонНТУ» Протокол № 1 від 26.08.2016 р.).
 • Лактіонов, І. С. Комп'ютеризовані вимірювачі комплексу фізичних параметрів ґрунтів та мікроклімату промислових теплиць: монографія / І. С. Лактіонов, О. В. Вовна, А. А. Зорі. — Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2016. — 212 с. (ISBN 978-966-377-203-5 Гриф ДВНЗ «ДонНТУ» Протокол № 1 від 26.08.2016 р.).

Дисципліни

Посилання

Примітки