Інформаційний пакет ЄКТС

Матеріал з Wiki DonNTU
Перейти до: навігація, пошук
Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет"
ДВНЗ ДонНТУ
Donetsk National Technical University
Великий герб ДонНТУ.png
Тип багатогалузевий університет
Приналежність Міністерство освіти і науки України
Рівень акредитації IV
Девіз Vivat, Crescat, Glorat!
(лат. «Хай живе, зростає, славиться!»)
Дата заснування 1921
К-ть студентів 3200
К-ть аспірантів 50
К-ть кандидатів наук 150
К-ть докторів наук 30
Попередник Донецький державний технічний університет
Ректор Ляшок Ярослав Олександрович
Розташування (адреса) Україна, Донецька область, м. Покровськ, пл. Шибанкова, 2
Власний сайт http://donntu.edu.ua/
E-mail mail@donntu.edu.ua
KII.jpg
Головний корпус
Примітки: З жовтня 2014 року до завершення АТО університет здійснює свою діяльність на базі ІІ ДонНТУ[1]

Загальна інформація

Назва та адреса

Офіційна назва: Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»

State Higher Education Establishment «Donetsk National Technical University»

Адреса: м. Покровськ, пл. Шибанкова, 2

Adress: 2,Shybankova Square, Pokrovsk, Donetsk region, 85300, Ukraine 

Режим роботи підрозділів університету: з 8:00 по 16:30

E-mail: mail@donntu.edu.ua

Офіційний web-сайт: http://donntu.edu.ua/

Контакти підрозділів: http://donntu.edu.ua/kontakti

Опис закладу

Донецький національний технічний університет є одним з найстаріших технічних вищих навчальних закладів України. Він заснований у травні 1921 року, у 1926 році був реорганізований у гірничий інститут, а в 1935 р — в індустріальний, в 1960 р — в політехнічний, в 1993 р — в державний технічний університет, а в 2001 р університету надано статус національного. У 2016 році ДонНТУ відзначив 95 річчя.

Донецький національний технічний університет акредитований за ІV рівнем, це найвищий рівень в Україні.

Завдяки якості вищої освіти, яку отримали в стінах університету десятки тисяч висококваліфікованих фахівців, ДонНТУ давно і добре відомий у світовій спільноті.

Випускники після закінчення навчання отримують диплом та додаток до нього державного зразка, українською та англійською мовами. Диплом випускника ДонНТУ визнаний в європейських країнах. Випускники ДонНТУ мають високий рейтинг серед роботодавців — як у державному, так і у приватному секторах економіки та промисловості.

На сьогодні загальна чисельність студентів та аспірантів за всіма формами навчання в ДонНТУ становить близько 3200 осіб. З кожним роком кількість студентів зростає.

До складу Донецького національного технічного університету також входять відокремлені структурні підрозділи:

В університеті здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр і магістр з 28 спеціальностей, за денною, заочною та прискореною (на базі диплома молодшого спеціаліста) формами навчання на п'яти факультетах.

Академічний календар

 • Початок навчального року — 1 вересня, закінчення — 30 серпня.
  • Початок занять — перший понеділок вересня, закінчення — 30 червня.
 • Навчальний процес здійснюється за семестрами: перший (осінній) та другий (весняний), тривалістю 20-22 тижні, в тому числі — по 16 тижнів теоретичного навчання.
 • Зимова екзаменаційна сесія — 3 тижні у січні; літня екзаменаційна сесія — 3 тижні у червні.
 • Перед кожною сесією передбачається резервний тиждень, під час якого студенти здають розрахунково-графічні роботи, захищають лабораторні та курсові роботи,
 • Навчальна або виробнича практика: 2-4 тижні, як правило — у червні-липні.
 • Зимові канікули — 2 тижні у грудні-січні, літні канікули — 7-8 тижнів у липні-серпні.

Навчальний процес в університеті реалізується в таких формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, практики, контрольні заходи, самостійна робота.

Основними видами навчальних занять є: лекції, лабораторні, практичні, семінарські заняття, комп'ютерний практикум та консультації.

Щорічно у травні проходить науково-практична конференція «Дні науки» в якій беруть участь студенти, молоді вчені, аспіранти та викладачі.

Освітні програми

Підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється на п'яти факультетах, у ННІПО, та у Індустріальному інституті ДонНТУ за наступними спеціальностями:

Переліки освітніх програм:

Загальні умови вступу

Умови вступу до ДонНТУ ґрунтуються на загальних Умовах прийому до вищих навчальних закладів в Україні, які щороку затверджуються Міністерством освіти і науки України.

Правила прийому до ДонНТУ публікуються на офіційному сайті університету у встановлені законодавством терміни.

Сторінка приймальної комісії: http://donntu.edu.ua/abit

Механізми для визначення кредитної мобільності та попереднього навчання

Перезарахування кредитів за періоди навчання у вищих навчальних закладах — партнерах за програмами академічної мобільності та визнання результатів навчання здійснюється на основі Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи. Порівняння обсягу навчального навантаження під час здобуття вищої освіти в межах програми академічної мобільності ґрунтується на зіставленні результатів навчання, яких було досягнуто здобувачем вищої освіти у вищому навчальному закладі — партнері, та результатів навчання, запланованих освітньою програмою ДонНТУ.

Для осіб, які поновлюються на навчання, переводяться з інших ВНЗ України в ДонНТУ або навпаки, визнання результатів попереднього навчання здійснюється за допомогою академічної довідки.

Ресурси та послуги

Проживання

На вибір є 2 гуртожитки Індустріального інституту ДонНТУ, та декілька приватних гуртожитків міста Покровська.

Вартість проживання у гуртожитках університету 520 грн. на місяць.

Харчування

До послуг студентів — буфет в ІІІ навчальному корпусі. Вартість комплексного обіду становить приблизно 20 — 30 грн.

У безпосередній близькості від університету декілька кафе.

Навчальне обладнання

Університет вкладає значні кошти в збереження і розвиток матеріальної бази, запровадження у навчальний процес сучасних інформаційних технологій.

Діють 7 сучасних комп'ютерних класів із ліцензійним програмним забезпеченням; всі робочі місця забезпечено доступом до мережі Internet.

За 2015-2018 рр:

 • створено сучасну лабораторію автоматизації та телекомунікаційного обладнання;
 • оновлено хімічну лабораторію та створено лабораторію води;
 • створено лабораторію гірничого тиску та зрушень гірських порід;
 • оновлено лабораторію гідропневмоавтоматики;
 • створено лабораторію сенсорних, мікропроцесорних та інформаційних технологій;
 • створено лабораторію мехатронних систем;
 • створено лабораторію розробки та тестування ігрових додатків.

Бібліотека ДонНТУ

Бібліотекою користується близько 3,5 тис. читачів. До їх послуг наукова та навчальна література, читальний зал відкритого доступу та фонд, що налічує близько 109 тисяч екземплярів. В бібліотеці є вільний Wi-Fi.

Мовні курси

Для викладачів та студентів, які бажають вивчати іноземну мову поглибленого формату, кафедра мовної підготовки ДонНТУ проводить заняття з підвищення рівня володіння англійською та німецькою мовами. Володіння мовою допомагає студентам під час роботи над індивідуальними науковими та науково-практичними темами і проектами.

Наукова творчість студентів

Традиційно Донецький національний технічний університет приділяє велику увагу розвитку творчих здібностей студентів шляхом залучення їх до наукової роботи. За показниками науково-дослідної роботи студентів ДонНТУ багато років займає передові позиції в країні. Викладацький склад ДонНТУ практикує сучасні методи підходу до занять. Наші викладачі вміють зацікавити, пробудити у студентів інтерес, а також забезпечити ефективне засвоєння навчального матеріалу. Викладачі приділяють багато часу підготовці студентів для участі в олімпіадах. В процесі навчання студенти широко використовують комп'ютерну техніку.

Умови для студентів з обмеженими можливостями та особливими потребами

Адаптація студента з обмеженими можливостями та особливими потребами до нового середовища є головним завданням для викладачів та куратора. Саме їх задача — допомогти студентам ознайомитися та увійти у студентський колектив, пристосуватися до ритму студентського життя і навчання, максимально розкрити свої здібності і таланти.

Вхід до університету, для зручності заїзду інвалідних візків, оснащений пандусом.

Студентські асоціації

Студентська асоціація (студентське самоврядування) університету самостійно вирішує питання громадського життя студентів у межах чинного законодавства та Статуту навчального закладу. Основними завданнями органів студентського самоврядування є: забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно організації навчального процесу; забезпечення виконання студентами своїх обов'язків; сприяння навчальній, науковій і творчій діяльності студентів, створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів; сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань, організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями та ін.

Можливості для проходження практики/стажування

Наші студенти разом з викладачами беруть участь у спільній роботі на основі довгострокових договорів про співпрацю з Гамбурзьким технічним університетом, Німецьким технічним університетом Кайзерслаутерну, Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут», а також з багатьма іншими науковими та навчальними закладами та організаціями. Міжнародні організації зацікавлені в наших студентах.

Умови для занять спортом і відпочинку

В ДонНТУ створені всі умови для занять фізичною культурою та спортом. В університету є два зали спортивний та тренажерний. Один призначений для гри у волейбол, баскетбол та міні-футбол. Ігровий зал облаштований всім необхідним обладнанням, що створює чудові умови для спортивних тренувань, організації і проведення змагань різного рівня. Великою популярністю у студентів користується тренажерний зал, оснащений сучасними тренажерами та обладнанням. Крім навчального процесу студенти беруть активну участь у громадському житті університету, стають учасниками КВК, Дебютів першокурсників, Днів факультетів, спортивних змагань.

Міжнародне співробітництво

Міжнародне співробітництво Донецького національного технічного університету має багаторічні тісні навчальні та наукові зв'язки з різними закордонними вищими навчальними закладами (Німеччина, Франція, Іспанія, Польща та ін). Донецький національний технічний університет — визнаний у світі вуз, який активно здійснює міжнародне науково-технічне співробітництво з 147 відомими університетами світу і 30 зарубіжними фірмами, є членом 22 провідних міжнародних освітніх організацій, серед яких «Асоціація Європейських Університетів» (Женева, Швейцарія), "Міжнародний центр інженерної освіти при ЮНЕСКО "(Мельбурн, Австралія), " Європейське товариство інженерної освіти ". ДонНТУ виступив співзасновником і активним учасником Національної телекомунікаційної мережі навчальних та наукових закладів України «УРАН», будучи регіональним координатором цієї мережі в Донбасі.

Можливості міжнародної мобільності

Перед студентами Донецького національного технічного університету відкриваються все нові й нові можливості. Окрім сучасних предметів, додаткових професійних курсів та насиченого студентського життя, в кожного студента є шанс підвищити свої навички під час різноманітних стажувань у найкращих вузах Евросоюзу. ДонНТУ є учасником багатьох міжнародних проектів з академічної мобільності. Це дозволяє студентам проходити короткострокове навчання, стажування, дослідження чи практики в країнах Європи. Під час короткотермінового навчання студенти отримують стипендію.

Докладніше - за посиланням: http://donntu.edu.ua/international

Примітки