Хімічні технології та інженерія

Матеріал з Електронної енциклопедії ДонНТУ
Перейти до: навігація, пошук
Спеціальність
Хімічні технології та інженерія
Шифр спеціальності за Переліком-2015 161
Галузь знань 16 Хімічна та біоінженерія
Факультет Факультет машинобудування, екології та хімічних технологій
Ліцензія АЕ №527659 від 25.11.2014 р.
Ліцензовані обсяги:
ОС «бакалавр», денна 110
ОС «бакалавр», заочна 95
ОС «магістр», денна 75
ОС «магістр», заочна 75

Хімічні технології та інженерія — …

Бакалаврат

Освітня програма
Хімічні технології та інженерія
Спеціальність Хімічні технології та інженерія
Тривалість програми 3 роки 10 місяців
Кількість кредитів 240
Форми навчання денна, заочна
Мова навчання українська
Правила екзаменування
та шкала оцінювання
Система оцінювання у ДонНТУ
Випускова кафедра Хімічних технологій
Гарант освітньої
програми
Збиковський Євген Іванович

Профіль програми

Умови вступу та терміни навчання, кількість кредитів

Вступ на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра з хімічної технології та інженерії можливий:

  • на базі повної загальної середньої освіти — з терміном навчання 3 роки 10 місяців і загальним обсягом програми 240 кредитів.
  • на базі ОКР «молодший спеціаліст» за спорідненими напрямами підготовки — з терміном навчання 2 роки 5 місяців і загальним обсягом програми 150 кредитів.
  • на базі ОКР «молодший спеціаліст» за іншими напрямами підготовки — з терміном навчання 2 роки 10 місяців і загальним обсягом програми 180 кредитів.

Навчання за денною та заочною формою має однаковий термін. Обсяг програми для заочної форми може незначно відрізнятись через відсутність виробничих та навчальних практик.

Умови вступу — загальні: http://donntu.edu.ua/abit

Перелік дисциплін

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
Історія України Економічна теорія Філософія Загальна хімічна технологія. Частина 2
Англійська мова. Частина 1
Англійська мова. Частина 2
Екологія Процеси та апарати хімічних виробництв. Частина 1 Контроль та керування хіміко-технологічними процесами
Загальна та неорганічна хімія. Частина 1
Загальна та неорганічна хімія. Частина 2
Органічна хімія
Аналітична хімія
Прикладна механіка Математичне моделювання та оптимізація об'єктів хімічної технології
Вища математика Математичні методи і моделі в розрахунках процесів хімічної технології Комп'ютерний практикум Основи технології переробки горючих копалин. Частина 1
Алгоритмізація розрахунків в хімії та хімічній технології. Частина 1
Алгоритмізація розрахунків в хімії та хімічній технології. Частина 2
Фізична хімія
Колоїдна хімія
Фізика і хімія горючих копалин Економіка, організація та управління хімічних підприємств
Історія хімічної науки Англійська мова (додаткові розділи) Хімія і фізика полімерів Переддипломна практика
Інженерна графіка Релігієзнавство
Політологія
Безпека життєдіяльності і основи охорони праці Основи технології переробки горючих копалин. Частина 2
Фізичне виховання (загальна підготовка) Соціологія Процеси і апарати хімічних виробництв. Частина 2 Устаткування виробництв переробки горючих копалин
Історія української культури Вступ до хімічної технології палива Загальна хімічна технологія.Частина 1 Виробництво синтетичного та штучного палива
Культура українського мовлення Основи права України Основи проектування хімічних виробництв
Фізика Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів Виробнича практика
Навчальна практика Виробнича практика Фізико-хімічні методи досліджень в хімічній технології

Практична підготовка

Атестація

Професійні профілі випускників

Доступ до подальшого навчання

Магістратура

Спеціалізація 1

Освітня програма
Спеціалізація 1
Мова навчання українська
Правила екзаменування
та шкала оцінювання
Система оцінювання у ДонНТУ

Профіль програми

Умови вступу та терміни навчання, кількість кредитів

Умови вступу — загальні: http://donntu.edu.ua/abit

Перелік дисциплін

1 семестр  2 семестр  3 семестр  4 семестр
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад

Практична підготовка

Атестація

Професійні профілі випускників

Доступ до подальшого навчання