Форми бланків

Матеріал з Електронної енциклопедії ДонНТУ
Перейти до: навігація, пошук

На даній сторінці наведено переліки чинних форм бланків, які застосовуються у діяльності підрозділів університету.

Бланки, затверджені МОН України

Форма Назва Затверджено
№ Н-1.01.1.1 Заява Наказ МОН №794 від 06.06.2017[1]
№ Н-1.01.1.2 Заява Наказ МОН №794 від 06.06.2017
№ Н-1.01.1.3 Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі Наказ МОН №794 від 06.06.2017
№ Н-1.01.2.1 Заява Наказ МОН №794 від 06.06.2017
№ Н-1.01.2.2 Заява Наказ МОН №794 від 06.06.2017
№ Н-1.01.2.3 Заява Наказ МОН №794 від 06.06.2017
№ Н-1.01.3 Заява Наказ МОН №794 від 06.06.2017
№ Н-1.02 Журнал реєстрації вступників Наказ МОН №794 від 06.06.2017
№ Н-1.03 Опис особової справи Наказ МОН №794 від 06.06.2017
№ Н-1.04 Відомість вступного випробування Наказ МОН №794 від 06.06.2017
№ Н-1.05.1 Наказ про зарахування на навчання Наказ МОН №794 від 06.06.2017
№ Н-1.05.2 Додаток до наказу про зарахування на навчання Наказ МОН №794 від 06.06.2017
№ Н-2.01 Журнал реєстрації виданих дипломів Наказ МОН №794 від 06.06.2017
№ Н-3.01 Журнал реєстрації видачі академічних довідок Наказ МОН №794 від 06.06.2017
№ Н-4.01.1 Наказ про завершення навчання Наказ МОН №794 від 06.06.2017
№ Н-4.01.2 Додаток до наказу про завершення навчання Наказ МОН №794 від 06.06.2017
№ Н-5.01 Довідка виклик Наказ МОН №794 від 06.06.2017

Внутрішні бланки ДонНТУ

Форма Назва Затверджено
№ ДН-6.01 Журнал обліку роботи академічної групи Наказ №464-08 від 31.08.2015 р.
№ ДН-6.02 Журнал обліку контролю навчально-виховного процесу Наказ №464-08 від 31.08.2015 р.
№ ДН-6.03 Журнал реєстрації відомостей і аркушів успішності Наказ №555-08 від 20.11.2015 р.
№ ДН-6.04.1 Відомість обліку успішності Наказ №555-08 від 20.11.2015 р.
№ ДН-6.04.2 Аркуш успішності студента («бегунок») Наказ №555-08 від 20.11.2015 р.
№ ДН-7.01 Навчальна програма дисципліни Наказ №469-08 від 31.08.2015 р.
№ ДН-7.02 Робоча програма дисципліни Наказ №469-08 від 31.08.2015 р.
№ ДН-7.04 Екзаменаційний білет Наказ №555-08 від 20.11.2015 р.
№ ДН-9.01 Обсяги навчальної роботи кафедри Наказ №202-03 від 13.06.2016 р.
№ ДН-9.02.1 Розподіл навчальної роботи по кафедрі Наказ №202-03 від 13.06.2016 р.
№ ДН-9.02.2 Таблиця контрольних параметрів розподілу навчальної роботи по кафедрі Наказ №202-03 від 13.06.2016 р.
№ ДН-9.02.3 Форма затвердження ставок по кафедрі (для ВК) Наказ №202-03 від 13.06.2016 р.
№ ДН-9.03 План роботи кафедри Наказ №128-03 от 29.05.2015 р.
№ ДН-9.04 Індивідуальний план роботи викладача Наказ №202-03 від 13.06.2016 р.
№ ДН-9.05.1 Звіт викладача про виконання навчальної роботи за місяць Наказ №202-03 від 13.06.2016 р.
№ ДН-9.05.2 Звіт викладача про виконання навчальної роботи за семестр (навч. рік) Наказ №202-03 від 13.06.2016 р.
№ ДН-9.06.1 Звіт кафедри про виконання навчальної роботи за місяць Наказ №202-03 від 13.06.2016 р.
№ ДН-9.06.2 Звіт кафедри про виконання навчальної роботи за семестр (навч. рік) Наказ №202-03 від 13.06.2016 р.
№ ДН-9.07.1 Заява про прийом на роботу на умовах погодинної оплати Наказ №202-03 від 13.06.2016 р.
№ ДН-9.07.2 Картка персонального обліку виконання навчальної роботи на умовах погодинної оплати Наказ №202-03 від 13.06.2016 р.
№ ДН-9.07.3 Заява про виконання навчальної роботи на умовах погодинної оплати Наказ №202-03 від 13.06.2016 р.
№ ДН-8.01 Подання голові ЕК щодо захисту диплома Наказ №567-08 від 09.12.2015 р.
№ ДН-8.02 Протокол засідання ЕК з розгляду дипломного проекту Наказ №567-08 від 09.12.2015 р.
№ ДН-8.03.1 Протокол засідання ЕК (екзамен з дисципліни) Наказ №567-08 від 09.12.2015 р.
№ ДН-8.03.2 Протокол засідання ЕК (кваліфікаційний екзамен) Наказ №567-08 від 09.12.2015 р.
№ ДН-8.04.1 Звіт голови ЕК (ДП) Наказ №567-08 від 09.12.2015 р.
№ ДН-8.04.2 Звіт голови ЕК (ДЕ) Наказ №567-08 від 09.12.2015 р.
№ ДН-8.05 Завдання на дипломний проект (роботу) Наказ №567-08 від 09.12.2015 р.
№ ДН-8.06.1 Титул пояснювальної записки дипломного проекту Наказ №567-08 від 09.12.2015 р.
№ ДН-8.06.2 Титул випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи Наказ №567-08 від 09.12.2015 р.

Примітки