Тарасюк Вікторія Павлівна

Матеріал з Wiki DonNTU
Перейти до: навігація, пошук
Тарасюк Вікторія Павлівна
Тарасюк.jpg
Поточне місце роботи (посада) З 2018 р. не працює
Дата народження 04.04.1973
Місце народження Донецьк
Громадянство Україна Україна
Alma mater Донецький політехнічний інститут
Дата закінчення 1995
Спеціальність Автоматизовані системи управління
Галузь наукових інтересів автоматизація технологічних процесів, інформаційно-вимірювальні системи
Кваліфікація інженер-системотехнік
Науковий ступінь кaндидат технічних наук, PhD
Дата присвоєння н.с. 2005
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2006
Науковий керівник Чичикало Ніна Іванівна

Тарасюк Вікторія Павлівна - декан факультета комп'ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації, електроінженерії та радіоелектроніки ДонНТУ з листопада 2014 року по червень 2018 року. До цього працювала доцентом кафедри електронної техніки ДонНТУ. Випускниця ДПІ (1995), інженер-системотехнік. Кандидат технічних наук. Доцент.

Коротка біографія

В 1995 р. закінчила ДПІ за спеціальністю «Автоматизовані системи управління». В цьому ж році почала працювати молодшим науковим співробітником. У грудні 1995 року вступила до аспірантури. З 1999 по 2005 рр. — асистент кафедри електронної техніки.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностю 05.13.07 — «Автоматизація технологічних процесів» захистила у 2005 році за темою «Автоматизована система управління технологічним процесом приготування пралінових мас на основі експертних оцінок».

У період з 2008 по 2014 роки працювала доцентом кафедри електронної техніки. З 2011 року виконувала обов'язки заступника декана факультету комп'ютерних інформаційних технологій та автоматики з навчально-виховної роботи студентів. Після переміщення ДонНТУ до м. Покровськ з листопада 2014 року по червень 2018 року працювала на посаді декана факультету.

у 2015—2016 виконувала обов'язки відповідального секретаря Приймальної комісії ДонНТУ.

Заміжня. Виховує сина.

Професійна діяльність

Наукові інтереси

 • Штучний інтелект у вимірювальних системах
 • Комп'ютерно-інтегровані технології та програмування
 • Технології дистанційного навчання
 • Моделювання електронних систем

Наукові ступені та вчені звання

 • 2005 — захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук наук за темою «Автоматизована система управління технологічним процесом приготування пралінових мас на основі експертних оцінок».
 • 2006 — отримала вчене звання доцента кафедри електронної техніки.

Участь у наукових та навчальних проектах

 • 2007—2008 — Відповідальний виконавець науково–дослідної роботи по замовленню МОН України за договором № ІТ/486–2007 від 22 серпня 2007 року "Створення та впровадження у навчальний процес вищих навчальних закладів України електронного підручника «Аналогова схемотехніка та імпульсні пристрої».
 • 2015—2016 — учасник 544010-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES /TRAINING IN AUTOMATION TECHNOLOGIES FOR UKRAINE.[1]
 • з 2016 року член навчально-методичної ради МОНУ. Науково-методична комісія: 8 з інформаційних технологій, автоматизації та телекомунікацій. Підкомісія: 153 Мікро- та наносистемна техніка. Електроніка

Основні публікації та нагороди

 • Переверзєв, А. В. Моделювання в електроніці: підручник / А. В. Переверзєв, В. І. Бойко, А. А. Зорі, В. П. Тарасюк, О. В. Вовна, В. В. Багрій — 2-ге вид., переробл. і доповн. — Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2010. — 352 с. (ISBN 978-966-377-088-8 Гриф МОНУ № 14/18.2-638 від 25.03.2005 р.).
 • Зорі, А. А. Аналогова схемотехніка та імпульсні пристрої [Електронний ресурс]: електронний підручник /А. А. Зорі, В. П. Тарасюк, О. М. Стародубцева, О. В. Вовна; ДонНТУ. — Донецьк, 2008. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. — Режим доступу: http://fkita.donntu.edu.ua/et/book/obobshen/index.html. – Загл. з екрану. (Гриф МОНУ № 14/18-Г-1656 від 7.07.2008 р).
 • Тарасюк В. П., Шинкарева О. В. Методика оценки показателей качества многокомпонентной смеси в экспертной системе управления рецептурной станцией // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. «Электроэнергетика и преобразовательная техника». — Харків: НТУ «ХПИ», 2010. — № 12. — С. 57–64.
 • Зори А. А., Тарасюк В. П., Головина А. К. Основы разработки электронных учебников по направлению «Схемотехника электронных систем»/ Известия ЮФУ. Технические науки. Тематический выпуск «Компьютерные и информационные технологии в науке, инженерии и управлении». — Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2008. — № 2. — С. 152—159.
 • Зори А. А., Тарасюк В. П. Использование мультимедийных технологий и дистанционного образования в подготовке студентов заочной формы обучения // Інженерна освіта у розвитку сучасного суспільства: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. м. Донецьк 30 травня — 01 червня 2011 р. — Донецьк, ДонНТУ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, 2011. — 200—204 с
 • Зорі А. А., Приходченко Б. В., Тарасюк В. П. Основные аспекты автоматизации процесса очистки сточных вод / Автоматизация: проблемы, идеи, решения. Материалы международной научно-технической конференции, г. Севастополь, 6–10 сентября 2010г. — Севастополь, Севастоп. нац. техн. ун-т, М-во образования и науки Украины, 2010. — 64–65 с
 • Тарасюк В. П., Головина А. К. Використовування алгоритмів теорії самоорганізації в інформаційно-вимірювальних системах / Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: «Обчислювальна техніка та автоматизація». Випуск 15(130). — Донецьк: ДонНТУ, 2008. — С.201–207.
 • Тарасюк В. П. Анализ перспектив развития инфокуммуникаций в Донецком регионе / Тарасюк В. П., Якименко С. И. // «ТАК»: телекомунікації, автоматика, комп'ютерно-інтегровані технології: зб. доповідей Міжрегіон. наук.-практ. конф. молодих вчених, 16-17 листопада 2015 р. / ДВНЗ "ДонНТУ; відп. ред. А. А. Зорі. — Красноармійськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2015. — 64-68 c.

Нагороджений у 2016 році почесною грамотою від Донецької обласної військово-цивільної організації за багаторічну науково-педагогічну діяльність, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки у регіоні та з нагоди святкування 95 — річниці ДонНТУ.

Дисципліни

Посилання

Примітки