Список:Освітні програми підготовки магістрів

Матеріал з Електронної енциклопедії ДонНТУ
Перейти до: навігація, пошук
Спеціалізація (освітня програма) Спеціальність Випускова кафедра
Релігієзнавство 031 Релігієзнавство Філософії
Економічна кібернетика 051 Економіка Економічної кібернетики і вищої математики
Міжнародна економіка 051 Економіка Міжнародної економіки і маркетингу
Облік і аудит 071 Облік і оподаткування Обліку, фінансів та економічної безпеки
Оподаткування 071 Облік і оподаткування Обліку, фінансів та економічної безпеки
Страхування 072 Фінанси, банківська справа та страхування Обліку, фінансів та економічної безпеки
Фінанси і кредит 072 Фінанси, банківська справа та страхування Обліку, фінансів та економічної безпеки
Бізнес-адміністрування 073 Менеджмент Менеджменту
Управління персоналом та економіка праці 073 Менеджмент Менеджменту
Управління соціальним закладом 073 Менеджмент Менеджменту
Фінансово-економічна безпека 073 Менеджмент Менеджменту
Адміністративний менеджмент 074 Публічне управління та адміністрування Економічної теорії, адміністративного та державного управління
Державна служба 074 Публічне управління та адміністрування Економічної теорії, адміністративного та державного управління
Маркетинг 075 Маркетинг Міжнародної економіки і маркетингу
Економіка підприємства 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіки підприємства
Екологія 101 Екологія Природоохоронної діяльності
Геологія 103 Науки про Землю Геології, розвідки та збагачення корисних копалин
Інженерія програмного забезпечення 121 Інженерія програмного забезпечення Прикладної математики та інформатики
Комп’ютерні науки та інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології Комп'ютерних наук
Комп’ютерна інженерія 123 Комп’ютерна інженерія Комп'ютерної інженерії
Проектування мікросистем 123 Комп’ютерна інженерія Комп'ютерної інженерії
Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки 125 Кібербезпека Електронної техніки
Мехатронні системи та комплекси в технології машинобудування 131 Прикладна механіка Гірничих машин і мехатронних систем машинобудування
Матеріалознавство 132 Матеріалознавство Прикладної механіки і матеріалознавства
Мехатронне обладнання гірничих виробництв 133 Галузеве машинобудування Гірничих машин і мехатронних систем машинобудування
Техніка переробки сировинних матеріалів 133 Галузеве машинобудування Обладнання перероблювальних технологічних комплексів
Металургія 136 Металургія Прикладної механіки і матеріалознавства
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроінженерії
Електротехнічні системи електроспоживання 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроінженерії
Теплоенергетика 144 Теплоенергетика Електроінженерії
Комп'ютеризовані системи управління та автоматика 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматики і телекомунікацій
Автоматизоване управління технологічними процесами в гірничій галузі 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Гірничої електротехніки і автоматики ім. Лейбова
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Обладнання перероблювальних технологічних комплексів
Хімічні технології та інженерія 161 Хімічні технології та інженерія Хімічних технологій
Електроніка 171 Електроніка Електронної техніки
Телекомунікації та радіотехніка 172 Телекомунікації та радіотехніка Автоматики і телекомунікацій
Маркшейдерська справа 184 Гірництво Геодезії та будівництва підземних споруд
Збагачення корисних копалин 184 Гірництво Геології, розвідки та збагачення корисних копалин
Охорона праці в гірництві 184 Гірництво Охорони праці
Розробка родовищ та видобування корисних копалин 184 Гірництво Розробки родовищ корисних копалин
Геодезія та землеустрій 193 Геодезія та землеустрій Геодезії та будівництва підземних споруд

Див. також