Список:Освітні програми підготовки бакалаврів

Матеріал з Електронної енциклопедії ДонНТУ
Перейти до: навігація, пошук

У таблиці наведено перелік освітніх програм, за якими в ДонНТУ ведеться підготовка бакалаврів за переліком спеціальностей 2015 року.

Спеціалізація (освітня програма) Спеціальність Випускова кафедра
Філософія 033 Філософія Філософії
Економіка 051 Економіка Економічної кібернетики і вищої математики
Соціологія 054 Соціологія Історії та права
Облік і оподаткування 071 Облік і оподаткування Обліку, фінансів та економічної безпеки
Фінанси, банківська справа та страхування 072 Фінанси, банківська справа та страхування Обліку, фінансів та економічної безпеки
Менеджмент 073 Менеджмент Менеджменту
Публічне управління та адміністрування 074 Публічне управління та адміністрування Економічної теорії, адміністративного та державного управління
Маркетинг 075 Маркетинг Міжнародної економіки і маркетингу
Економіка підприємства 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіки підприємства
Екологія 101 Екологія Природоохоронної діяльності
Геологія 103 Науки про Землю Геології, розвідки та збагачення корисних копалин
Інженерія програмного забезпечення 121 Інженерія програмного забезпечення Прикладної математики та інформатики
Комп'ютерні науки та інформаційні технології 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології Комп'ютерних наук
Комп'ютерна інженерія 123 Комп'ютерна інженерія Комп'ютерної інженерії
Кібербезпека 125 Кібербезпека Електронної техніки
Прикладна механіка 131 Прикладна механіка Гірничих машин і мехатронних систем машинобудування
Матеріалознавство 132 Матеріалознавство Прикладної механіки і матеріалознавства
Галузеве машинобудування 133 Галузеве машинобудування Гірничих машин і мехатронних систем машинобудування
Металургія 136 Металургія Прикладної механіки і матеріалознавства
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроінженерії
Теплоенергетика 144 Теплоенергетика Електроінженерії
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Гірничої електротехніки і автоматики ім. Лейбова
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Обладнання перероблювальних технологічних комплексів
Хімічні технології та інженерія 161 Хімічні технології та інженерія Хімічних технологій
Електроніка 171 Електроніка Електронної техніки
Телекомунікації та радіотехніка 172 Телекомунікації та радіотехніка Автоматики і телекомунікацій
Технології захисту навколишнього середовища 183 Технології захисту навколишнього середовища Природоохоронної діяльності
Гірництво 184 Гірництво Розробки родовищ корисних копалин
Геодезія та землеустрій 193 Геодезія та землеустрій Геодезії та будівництва підземних споруд

Див. також