Спеціальності університету

Матеріал з Електронної енциклопедії ДонНТУ
Перейти до: навігація, пошук

З 2016 року вступу підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється за спеціальностями відповідно до «Переліку галузей знань і спеціальностей…», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266.[1]

Студенти, які вступили у 2015 році на навчання для здобуття вищої освіти за освітнім ступенем магістр, навчаються за спеціальностями згідно із «Переліком спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 787.[2]

Студенти, які вступили у 2014-2015 роках на навчання для здобуття вищої освіти за освітнім ступенем бакалавр, навчаються за напрямами підготовки згідно із «Переліком напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. № 1719.[3]

Відповідність ліцензованих в ДонНТУ спеціальностей за Переліками 2006 та 2010 років із чинним Переліком-2015 встановлено відповідно до «Таблиці відповідності Переліку напрямів..., Переліку спеціальностей..., та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015)», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 06.11.2015  № 1151 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України 12.04.2016  № 419)[4], що зафіксовано у «Акті узгодження переліку спеціальностей…», затвердженому Міністром.

Перелік-2015

В ДонНТУ ліцензовані спеціальності у наступних галузях знань (цифрами біля позначок наявності ліцензії показано ліцензовані обсяги для очної та заочної форми навчання):

Назва галузі знань Назва спеціальності ОС «бакалавр» ОС «магістр» Аспірантура
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології CheckmarkD.png 215 / 200 CheckmarkD.png 110 / — CheckmarkD.png 3
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування CheckmarkD.png 315 / 345 CheckmarkD.png 150 / 70 CheckmarkD.png 3
19 Архітектура та будівництво 193 Геодезія та землеустрій CheckmarkD.png 110 / 110 CheckmarkD.png 66 / 11
18 Виробництво та технології 184 Гірництво CheckmarkD.png 515 / 460 CheckmarkD.png 260 / 101 CheckmarkD.png 3
10 Природничі науки 101 Екологія CheckmarkD.png 80 / 55 CheckmarkD.png 85 / 25
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка CheckmarkD.png 250 / 240 CheckmarkD.png 115 / 40 CheckmarkD.png 3
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка CheckmarkD.png 325 / 420 CheckmarkD.png 190 / 55 CheckmarkD.png 3
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка CheckmarkD.png 100 / 100 CheckmarkD.png 50 / 15
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика CheckmarkD.png 50 / —[5]
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення CheckmarkD.png 175 / 150 CheckmarkD.png 90 / - CheckmarkD.png 3
12 Інформаційні технології 125 Кібербезпека CheckmarkD.png 50 / 50 CheckmarkD.png 15 / -
12 Інформаційні технології 123 Комп'ютерна інженерія CheckmarkD.png 200 / 120 CheckmarkD.png 125 / 20 CheckmarkD.png 3
12 Інформаційні технології 124 Системний аналіз CheckmarkD.png 25 / —[5] CheckmarkD.png[5]
12 Інформаційні технології 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології CheckmarkD.png 320 / 195 CheckmarkD.png 110 / 10 CheckmarkD.png 3
07 Управління та адміністрування 075 Маркетинг CheckmarkD.png 55 / 50 CheckmarkD.png 40 / -
13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство CheckmarkD.png 110 / 70 CheckmarkD.png 19 / 9 CheckmarkD.png 3
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент CheckmarkD.png 280 / 160 CheckmarkD.png 400 / 200 CheckmarkD.png 4
13 Механічна інженерія 136 Металургія CheckmarkD.png 200 / 160 CheckmarkD.png 55 / 10
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка CheckmarkD.png 30 / 30 CheckmarkD.png 15 / 10
10 Природничі науки 103 Науки про Землю (Геологія) CheckmarkD.png 30 / 20 CheckmarkD.png 20 / - CheckmarkD.png 3
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування CheckmarkD.png 80 / 120 CheckmarkD.png 55 / 25
07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Економіка підприємства) CheckmarkD.png 125 / 170 CheckmarkD.png 117 / 25
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка CheckmarkD.png 190 / 150 CheckmarkD.png 105 / 55 CheckmarkD.png 3
07 Управління та адміністрування 074 Публічне управління та адміністрування CheckmarkD.png 80 / 35 CheckmarkD.png 95 / 50
03 Гуманітарні науки 031 Релігієзнавство CheckmarkD.png 15 / -
05 Соціальні та поведінкові науки 054 Соціологія CheckmarkD.png 30 / —
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка CheckmarkD.png 160 / 160 CheckmarkD.png 90 / 10 CheckmarkD.png 3
14 Електрична інженерія 144 Теплоенергетика CheckmarkD.png 150 / 125 CheckmarkD.png 40 / 20
18 Виробництво та технології 183 Технології захисту навколишнього середовища CheckmarkD.png 85 / 60 CheckmarkD.png 3
03 Гуманітарні науки 033 Філософія CheckmarkD.png 25 / 25
07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування CheckmarkD.png 50 / 50 CheckmarkD.png 50 / 25 CheckmarkD.png 5
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія CheckmarkD.png 110 / 95 CheckmarkD.png 75 / 75
26 Цивільна безпека 263 Цивільна безпека CheckmarkD.png 3

Див. також

Примітки