Освітні програми підготовки магістрів

Матеріал з Wiki DonNTU
Перейти до: навігація, пошук

Університет

Освітня програма Спеціальність Роки набору Випускова кафедра
Релігієзнавство 031 Релігієзнавство 2016 Філософії
Економічна кібернетика 051 Економіка 2016-2017 Економічної кібернетики і вищої математики
Міжнародна економіка 051 Економіка 2016-2017 Міжнародної економіки і маркетингу
Облік і аудит 071 Облік і оподаткування 2016-2018 Обліку, фінансів та економічної безпеки
Оподаткування 071 Облік і оподаткування 2016-2018 Обліку, фінансів та економічної безпеки
Страхування та управління ризиками 072 Фінанси, банківська справа та страхування 2018- Обліку, фінансів та економічної безпеки
Фінанси і кредит (ОНП) 072 Фінанси, банківська справа та страхування 2016-2018 Обліку, фінансів та економічної безпеки
Фінансово-економічна безпека 072 Фінанси, банківська справа та страхування 2016-2018 Обліку, фінансів та економічної безпеки
Бізнес-адміністрування 073 Менеджмент 2016-2018 Менеджменту
Управління персоналом та економіка праці 073 Менеджмент 2016-2018 Менеджменту
Управління соціальним закладом 073 Менеджмент 2016-2017 Менеджменту
Адміністративний менеджмент 281 Публічне управління та адміністрування 2016 Економічної теорії, адміністративного та державного управління
Маркетинг 075 Маркетинг 2016-2018 Міжнародної економіки і маркетингу
Економіка підприємства 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 2016-2018 Економіки підприємства
Екологія 101 Екологія 2016-2018 Природоохоронної діяльності
Геологія 103 Науки про Землю 2016-2018 Геології, розвідки та збагачення корисних копалин
Інженерія програмного забезпечення 121 Інженерія програмного забезпечення 2016-2018 Прикладної математики та інформатики
Програмне забезпечення мультимедійних систем для ігрових додатків 121 Інженерія програмного забезпечення 2016-2018 Прикладної математики та інформатики
Комп'ютерні науки 122 Комп'ютерні науки 2016-2018 Комп'ютерних наук
Комп'ютерна інженерія 123 Комп'ютерна інженерія 2016-2018 Комп'ютерної інженерії
Проектування мікросистем 123 Комп'ютерна інженерія 2016-2017 Комп'ютерної інженерії
Мехатронні системи та комплекси в технології машинобудування 131 Прикладна механіка 2016-2018 Прикладної механіки
Матеріалознавство 132 Матеріалознавство 2016-2018 Обладнання видобувних та переробних комплексів
Мехатронне обладнання гірничих виробництв 133 Галузеве машинобудування 2016-2018 Обладнання видобувних та переробних комплексів
Техніка переробки сировинних матеріалів 133 Галузеве машинобудування 2016-2018 Обладнання видобувних та переробних комплексів
Металургія 136 Металургія 2016 Обладнання видобувних та переробних комплексів
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 2018- Електроінженерії
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 2016-2017 Електроінженерії
Електротехнічні системи електроспоживання 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 2016-2017 Електроінженерії
Теплоенергетика 144 Теплоенергетика 2016-2018 Електроінженерії
Комп'ютеризовані системи управління та автоматика 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 2016-2018 Автоматики і телекомунікацій
Автоматизоване управління технологічними процесами в гірничій галузі 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 2016-2017 Автоматики і телекомунікацій
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 2016-2018 Електронної техніки
Хімічні технології та інженерія 161 Хімічні технології та інженерія 2016-2018 Хімічних технологій
Електроніка 171 Електроніка 2016-2018 Електронної техніки
Телекомунікації та радіотехніка 172 Телекомунікації та радіотехніка 2016-2018 Автоматики і телекомунікацій
Маркшейдерська справа 184 Гірництво 2016-2018 Геодезії та будівництва підземних споруд
Збагачення корисних копалин 184 Гірництво 2016-2018 Геології, розвідки та збагачення корисних копалин
Охорона праці в гірництві 184 Гірництво 2016-2018 Охорони праці
Розробка родовищ та видобування корисних копалин 184 Гірництво 2016-2018 Розробки родовищ корисних копалин
Розробка родовищ та видобування корисних копалин (ОНП) 184 Гірництво 2018- Розробки родовищ корисних копалин
Управління гірничим підприємством 184 Гірництво 2016-2018 Розробки родовищ корисних копалин
Шахтне та підземне будівництво 184 Гірництво 2016-2018 Розробки родовищ корисних копалин
Геодезія та землеустрій 193 Геодезія та землеустрій 2016-2018 Геодезії та будівництва підземних споруд
Державна служба 281 Публічне управління та адміністрування 2016-2018 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти
Цивільна безпека 263 Цивільна безпека 2018- Охорони праці

Індустріальний інститут

Освітня програма (Спеціалізація) Спеціальність Роки набору Випускова кафедра
Економіка підприємства 051 Економіка 2016-2018 Менеджменту
Облік і аудит 071 Облік і оподаткування 2016-2018 Менеджменту
Менеджмент і адміністрування 073 Менеджмент 2016-2018 Менеджменту
Гірничі машини та комплекси 133 Галузеве машинобудування 2016-2018 Інженерної механіки
Електромеханічні системи геотехнічних виробництв 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 2016-2018 Електромеханіки і автоматики
Охорона праці в гірництві 184 Гірництво 2016-2018 Геотехнологій і охорони праці
Розробка родовищ та видобування корисних копалин 184 Гірництво 2016-2018 Розробки пластових родовищ

Див. також

Примітки