Освітні програми підготовки бакалаврів

Матеріал з Wiki DonNTU
Перейти до: навігація, пошук

У таблиці наведено перелік освітніх програм, за якими в ДонНТУ ведеться підготовка бакалаврів за переліком спеціальностей 2015 року.

Університет

Освітня програма (Спеціалізація) Спеціальність Роки набору Випускові кафедри
Філософія 033 Філософія 2016-2018 Філософії
Економіка 051 Економіка 2016-2018 Міжнародної економіки і маркетингу, Економічної кібернетики і вищої математики
Інформаційні технології в економіці та менеджменті 051 Економіка 2018- Економічної кібернетики і вищої математики
Міжнародна економіка 051 Економіка 2018- Міжнародної економіки і маркетингу
Соціологія 054 Соціологія 2016-2018 Історії та права
Облік і оподаткування 071 Облік і оподаткування 2016-2018 Обліку, фінансів та економічної безпеки
Оподаткування 071 Облік і оподаткування 2018- Обліку, фінансів та економічної безпеки
Фінанси, банківська справа та страхування 072 Фінанси, банківська справа та страхування 2016-2018 Обліку, фінансів та економічної безпеки
Менеджмент 073 Менеджмент 2016-2018 Менеджменту
Адміністративний менеджмент 281 Публічне управління та адміністрування[1] 2016-2018 Економічної теорії, адміністративного та державного управління
Маркетинг 075 Маркетинг 2016-2018 Міжнародної економіки і маркетингу
Економіка підприємства 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 2016-2018 Економіки підприємства
Екологія 101 Екологія 2016-2018 Природоохоронної діяльності
Сільськогосподарська екологія 101 Екологія 2018- Природоохоронної діяльності
Геологія 103 Науки про Землю 2016-2018 Геології, розвідки та збагачення корисних копалин
Інженерія програмного забезпечення 121 Інженерія програмного забезпечення 2016-2018 Прикладної математики та інформатики
Комп'ютерні науки 122 Комп'ютерні науки[2] 2016-2018 Комп'ютерних наук
Комп'ютерна інженерія 123 Комп'ютерна інженерія 2016-2018 Комп'ютерної інженерії
Мобільні та вбудовані системи 123 Комп'ютерна інженерія 2018- Комп'ютерної інженерії
Кібербезпека 125 Кібербезпека 2018- Прикладної математики та інформатики
Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки 125 Кібербезпека 2016-2017 Електронної техніки
Прикладна механіка 131 Прикладна механіка 2016-2017 Прикладної механіки
Роботомеханічні системи та комплекси 131 Прикладна механіка 2018- Прикладної механіки
Технології та інженерний дизайн обладнання сучасних виробництв 131 Прикладна механіка 2018- Прикладної механіки
Матеріалознавство 132 Матеріалознавство 2016-2018 Обладнання видобувних та переробних комплексів
Галузеве машинобудування 133 Галузеве машинобудування 2016-2017 Прикладної механіки, Обладнання видобувних та переробних комплексів
Обладнання харчових, переробних та хімічних виробництв 133 Галузеве машинобудування 2018- Обладнання видобувних та переробних комплексів
Обладнання сервісних підприємств 133 Галузеве машинобудування 2018- Обладнання видобувних та переробних комплексів
Проектування та експлуатація гірничих машин та комплексів 133 Галузеве машинобудування 2018- Обладнання видобувних та переробних комплексів
Металургія 136 Металургія 2016-2017 Обладнання видобувних та переробних комплексів
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 2016-2018 Електроінженерії
Теплоенергетика 144 Теплоенергетика 2016-2018 Електроінженерії
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 2018- Автоматики і телекомунікацій
Системна інженерія 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 2016-2018 Автоматики і телекомунікацій
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 2016-2018 Електронної техніки
Хімічні технології та інженерія 161 Хімічні технології та інженерія 2016-2018 Хімічних технологій
Хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів 161 Хімічні технології та інженерія 2018- Хімічних технологій
Електроніка 171 Електроніка 2016-2018 Електронної техніки
Телекомунікації та радіотехніка 172 Телекомунікації та радіотехніка 2016-2018 Автоматики і телекомунікацій
Технології захисту навколишнього середовища 183 Технології захисту навколишнього середовища 2016-2018 Природоохоронної діяльності
Гірництво 184 Гірництво 2016-2018 Розробки родовищ корисних копалин
Геодезія та землеустрій 193 Геодезія та землеустрій 2016-2018 Геодезії та будівництва підземних споруд
Цивільна безпека 263 Цивільна безпека 2018- Охорони праці

Індустріальний інститут

Освітня програма (Спеціалізація) Спеціальність Роки набору Випускові кафедри
Економіка 051 Економіка 2016-2017 Менеджменту
Економіка підприємств агропромислового комплексу 051 Економіка 2018- Менеджменту
Облік і оподаткування 071 Облік і оподаткування 2016-2018 Менеджменту
Менеджмент 073 Менеджмент 2016-2018 Менеджменту
Галузеве машинобудування 133 Галузеве машинобудування 2016-2017 Інженерної механіки
Моделювання, конструювання та дизайн технічних систем 133 Галузеве машинобудування 2018- Інженерної механіки
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 2016-2017 Електромеханіки і автоматики
Енергоефективні технології та енергетичний менеджмент 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 2018- Електромеханіки і автоматики
Гірництво 184 Гірництво 2016-2018 Розробки пластових родовищ, Геотехнологій і охорони праці

Див. також

Примітки

  1. До 2017 року — шифр 074
  2. До 2017 року — 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології