Науки про Землю

Матеріал з Електронної енциклопедії ДонНТУ
Перейти до: навігація, пошук
Спеціальність
Науки про Землю
Шифр спеціальності за Переліком-2015 103
Галузь знань 10 Природничі науки
Галузь знань за МСКО
(ISCED-F 2013)
05 Natural sciences, mathematics and statistics
Галузь(і) професійної діяльності випускників проведення геологічних досліджень та зйомки, пошук і вивчення родовищ корисних копалин, дослідження будови, хімічного складу і властивостей мінералів і кристалів.
Факультет Гірничий факультет
Ліцензія АЕ №527659 від 25.11.2014 р.
Ліцензовані обсяги:
ОС «бакалавр», денна 30
ОС «бакалавр», заочна 20
ОС «магістр», денна 20
ОНС «доктор філософії», денна 3
ОНС «доктор філософії», заочна 3

Науки про Землю — ...

Бакалаврат

Освітня програма
Науки про Землю
Рівень вищої освіти перший
Ступінь вищої освіти бакалавр
Тривалість програми 3 роки 10 міс.
Кількість кредитів 240
Форми навчання денна, заочна
Рівень кваліфікації
відповідно до НРК
шостий
Академічна кваліфікація  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Мова навчання українська
Правила екзаменування
та шкала оцінювання
Система оцінювання у ДонНТУ
Практика/стажування  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Професійний профіль
випускника
геологічні підприємства різного рівня, гірничовидобувні підприємства (кар’єри, шахти, рудники з видобутку горючих, металевих і неметалевих корисних копалин), геолого-розвідувальні та пошукові організації, проектні та науково-дослідні організації тощо.
Доступ до подальшого
навчання
доступ до програм підготовки магістрів
Випускова кафедра  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Гарант освітньої
програми
Фролов ...........
Сертифікат про акредитацію Серія РД-ІV № 0524513 від 8 грудня 2014
Термін дії сертифікату 01.07.2023

Профіль програми

Умови вступу та терміни навчання, кількість кредитів

Вступ на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра 1111111111111111111111 можливий:

  • на базі повної загальної середньої освіти — з терміном навчання 3 роки 10 місяців і загальним обсягом програми 240 кредитів.
  • на базі ОКР «молодший спеціаліст» за спорідненими напрямами підготовки — з терміном навчання 2 роки 10 місяців і загальним обсягом програми 180 кредитів.

Навчання за денною та заочною формою має однаковий термін. Обсяг програми для заочної форми може незначно відрізнятись через відсутність виробничих та навчальних практик.


Умови вступу - загальні: http://donntu.edu.ua/abit

Перелік дисциплін

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад

Практична підготовка

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Професійні профілі випускників

топографо-геодезичні і землевпорядні організації, центри Державного земельного кадастру, земельно-оціночні організації та підприємства, експлуатаційні та проектні будівельні організації, бюро технічної інвентаризації, земельні відділи, відділи архітектури та інші.

Доступ до подальшого навчання

доступ до програм підготовки магістрів

Магістратура

Спеціалізація 1

Освітня програма
Науки про Землю
Рівень вищої освіти другий
Ступінь вищої освіти магістр
Спеціалізація Геодезія та землеустрій
Тривалість програми 1 рік 4 місяці
Кількість кредитів 90
Форми навчання денна
Рівень кваліфікації
відповідно до НРК
сьомий
Академічна кваліфікація Магістр геодезії та землеустрою
Мова навчання українська
Правила екзаменування
та шкала оцінювання
Система оцінювання у ДонНТУ
Практика/стажування у третьому сесетрі передбачена переддипломна практика
Доступ до подальшого
навчання
доступ до здобуття 1-го наукового ступеня, освітньо-наукового (третього) рівня вищої освіти
Випускова кафедра Геодезії та будівництва підземних споруд
Гарант освітньої
програми
Фролов.............................................

Профіль програми

Умови вступу та терміни навчання, кількість кредитів

...

Умови вступу - загальні: http://donntu.edu.ua/abit

Перелік дисциплін

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад

Практична підготовка

==== Атестація ==== Атестація здійснюється у формі комплексного атестаційного (кваліфікаційного) екзамену

Професійні профілі випускників

Доступ до подальшого навчання

Аспірантура

Освітня програма
Науки про Землю
Мова навчання українська
Правила екзаменування
та шкала оцінювання
Система оцінювання у ДонНТУ