Національна рамка кваліфікацій

Матеріал з Електронної енциклопедії ДонНТУ
(Перенаправлено з НРК)
Перейти до: навігація, пошук

Національна рамка кваліфікацій — системний і структурований за компетентностями опис кваліфікаційних рівнів. Нормативно-правовий документ, прийнятий в Україні в 2011 році.[1]

Призначена для використання з метою розроблення, ідентифікації, співвіднесення, визнання, планування і розвитку кваліфікацій.

Містить опис десяти кваліфікаційних рівнів від нульового (здатність адекватно діяти у відомих простих ситуаціях під безпосереднім контролем та готовність до систематичного навчання) до дев'ятого (здатність визначати та розв'язувати соціально значущі системні проблеми у певній галузі діяльності, які є ключовими для забезпечення стійкого розвитку та вимагають створення нових системоутворювальних знань і прогресивних технологій).

Законом України «Про освіту» НРК розширено до 10-го рівня.[2]

Зіставлення з європейськими рамками кваліфікацій

Рівень вищої освіти Ступінь вищої освіти НРК України QF-EHEA EQF-LLL
Початковий рівень (короткий цикл) Молодший бакалавр 6 рівень Короткий цикл 5
Перший (бакалаврський) Бакалавр 7 рівень Перший цикл 6
Другий (магістерський) Магістр 8 рівень Другий цикл 7
Третій (освітньо-науковий) Доктор філософії 9 рівень Третій цикл 8
Науковий Доктор наук 10 рівень

Примітки