Міжнародна стандартна класифікація освіти

Матеріал з Електронної енциклопедії ДонНТУ
(Перенаправлено з МСКО)
Перейти до: навігація, пошук

Міжнародна стандартна класифікація освіти (ISCED) розроблена ЮНЕСКО як всеохоплюючий статистичний опис національних систем освіти та методології для оцінки національних систем освіти порівняно з зіставними міжнародними рівнями. Основною одиницею класифікації МСКО є освітня програма. Крім того, МСКО класифікує програми за галузями знань, орієнтацією та призначенням програми.

Відповідність галузей знань МСКО-2013

Галузі знань, за якими в ДонНТУ здійснюється підготовка, мають наступні відповідники у ISCED-2013:

Галузь знань за Переліком-2015 Галузь знань за МСКО (Narrow field або Detailed field)
03 Гуманітарні науки 022 Humanities (except languages)
05 Соціальні та поведінкові науки 031 Social and behavioural sciences
07 Управління та адміністрування 041 Business and administration
10 Природничі науки 053 Physical sciences
11 Математика та статистика 054 Mathematics and statistics
12 Інформаційні технології 061 Information and Communication Technologies (ICTs)
13 Механічна інженерія 071 Engineering and engineering trades
14 Електрична інженерія 071 Engineering and engineering trades
15 Автоматизація та приладобудування 071 Engineering and engineering trades
16 Хімічна та біоінженерія 071 Engineering and engineering trades
17 Електроніка та телекомунікації 071 Engineering and engineering trades
18 Виробництво та технології 072 Manufacturing and processing
19 Архітектура та будівництво 073 Architecture and construction
26 Цивільна безпека 103 Security services
28 Публічне управління та адміністрування 041 Business and administration

Відповідність спеціальностей університету МСКО-2013

Назва галузі знань Назва спеціальності Галузь знань МСКО-2013
Напрям підготовки МСКО-2013
Спеціальність МСКО-2013 Примітки
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування
19 Архітектура та будівництво 193 Геодезія та землеустрій
18 Виробництво та технології 184 Гірництво
10 Природничі науки 101 Екологія
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення
12 Інформаційні технології 125 Кібербезпека
12 Інформаційні технології 123 Комп'ютерна інженерія
12 Інформаційні технології 124 Системний аналіз
12 Інформаційні технології 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології
07 Управління та адміністрування 075 Маркетинг
13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент
13 Механічна інженерія 136 Металургія
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
10 Природничі науки 103 Науки про Землю (Геологія)
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування
07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Економіка підприємства)
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка
07 Управління та адміністрування 074 Публічне управління та адміністрування
03 Гуманітарні науки 031 Релігієзнавство
05 Соціальні та поведінкові науки 054 Соціологія
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка
14 Електрична інженерія 144 Теплоенергетика
18 Виробництво та технології 183 Технології захисту навколишнього середовища
03 Гуманітарні науки 033 Філософія
07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія
26 Цивільна безпека 263 Цивільна безпека

Джерела