Комп'ютерні науки

Матеріал з Wiki DonNTU
Перейти до: навігація, пошук
Спеціальність
Комп'ютерні науки
Шифр спеціальності 122
Галузь знань 12 Інформаційні технології
МСКО (ISCED-F 2013):
...Галузь знань 06 Information and Communication Technologies (ICTs)
...Напрям підготовки 061 Information and Communication Technologies (ICTs)
...Спеціальність 0613 Software and applications development and analysis:
Computer science
Факультет Комп'ютерних наук і технологій
Ліцензія https://www.inforesurs.gov.ua/reestr/?id=202
Ліцензовані обсяги:
ОС «бакалавр» 395
...в т.ч. денна 200
...в т.ч. заочна 195
ОС «магістр» 120
...в т.ч. денна 110
...в т.ч. заочна 10
PhD, денна 3

Комп'ютерні науки — ...

Освітні програми за рівнями вищої освіти: