Комп'ютерна інженерія

Матеріал з Wiki DonNTU
Перейти до: навігація, пошук
Спеціальність
Комп'ютерна інженерія
Шифр спеціальності 123
Галузь знань 12 Інформаційні технології
МСКО (ISCED-F 2013):
...Галузь знань 07 Engineering, manufacturing and construction
...Напрям підготовки 071 Engineering and engineering trades
...Спеціальність 0714 Electronics and automation:
Computer engineering
Факультет Комп'ютерних наук і технологій
Ліцензія https://www.inforesurs.gov.ua/reestr/?id=202
Ліцензовані обсяги:
ОС «бакалавр» 250
...в т.ч. денна 150
...в т.ч. заочна 100
ОС «магістр» 145
PhD, денна 3

Комп'ютерна інженерія — ...

Освітні програми за рівнями вищої освіти: