Гірничий факультет

Матеріал з Електронної енциклопедії ДонНТУ
Перейти до: навігація, пошук
Гірничий факультет
ГФ
Герб ГФ.jpg
Герб факультету
Дата заснування 1923
Засновники ДГТ
Приналежність ДонНТУ
Декан д.т.н., проф. Подкопаєв Сергій Вікторович
Періодичне друковане видання Вісті Донецького гірничого інституту
Сторінка на donntu.edu.ua http://donntu.edu.ua/gorn
E-mail gf@donntu.edu.ua

Історія факультету

Гірничий факультет був створений на початку 1923—1924 навчального року. Факультет займався підготовкою фахівців гірничого профілю за двома спеціальностями: «гірничий інженер з експлуатації родовищ корисних копалин» та «гірничий інженер-механік». Першим деканом гірничого факультету був В. І. Бєлов. Прийшовши в інститут з органів гірничотехнічної інспекції, він обіймав цю посаду з 1921 р. до 1933 рр.

Перший випуск гірничих інженерів відбувся у 1924 році; у подальші роки їх число безперервно зростало.

У 1929-30 роках на факультеті створювались нові кафедри — на базі гірничої було створено кафедри розробки родовищ корисних копалин, шахтне будівництво, геодезомаркшейдерської справи, рудникової вентиляції і гірничорятувальної справи.

У різні роки на факультеті велась підготовка фахівців за такими спеціальностями і спеціалізаціями: експлуатація підземних родовищ корисних копалин, збагачення корисних копалин, гірниче машинобудування, будівництво гірничих підприємств, гірнича електромеханіка, розробка пластових родовищ корисних копалин, вищі інженерні курси (ВІК), збагачення вугілля, інженерно-педагогічні курси, маркшейдерська справа, підземна газифікація вугільних родовищ, гідровідбійка вугілля, геологія і розвідка корисних копалин, технологія і комплексна механізація підземної розробки родовищ корисних копалин, управління гірничими підприємствами, екологія і охорона навколишнього середовища, розробка родовищ корисних копалин, геомеханічні процеси гірничого виробництва, охорона праці в гірничому виробництві.

Велика заслуга у формуванні й становленні гірничого факультету у передвоєнні роки належить доктору технічних наук, професору О. М. Найдишу. Він був деканом гірничого факультету з 1933 по 1941 р., завідував кафедрою РРКК у 1939—1941 рр. й 1958—1971 рр. Після О. М. Найдиша посаду декана гірничого факультету у різні роки обіймали такі відомі вчені: М. Г. Єльяшевич (1941—1943 рр.), В. К. Мєдунов (1943—1962 рр.), О. О. Денисенко (1963—1965 рр.), М. П. Зборщик (1966—1968 рр.), К. Ф. Сапицький (1969—1971 рр.), В. П. Прокоф'єв (1971—1981 рр.), К. В. Кошелєв (1981—1986 рр.), С. М. Александров (1986—1994 рр.).

Наступним деканом став Ю. В. Бондаренко. Ю. В. Бондаренко у 1998 р. створив кафедру «Управління виробництвом». Під його керівництвом на факультеті відбулися суттєві зрушення, які кардинально змінили обличчя факультету, який перетворився на один із провідних в університеті. До середини 1990-х років на факультеті здійснювалася підготовка лише гірничих інженерів із розробки родовищ корисних копалин. У зв'язку з розвитком ринкової економіки в Україні й необхідністю підготовки кваліфікованих кадрів для роботи в нових умовах господарювання, з 1995 р. на факультеті додатково почався прийом студентів за напрямом «Менеджмент». Були відкриті такі спеціальності, як: менеджмент організацій, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, менеджмент природоохоронної діяльності. Надалі перелік спеціальностей, з яких готувалися фахівці на факультеті, постійно розширювався. У 1999 р. гірничий факультет був перейменований у «Факультет геотехнологій і управління виробництвом».

З 2001 р. до 2009 р деканом факультету геотехнологій та управління виробництвом був доктор технічних наук, професор Ю. Ф. Булгаков.

З 2010 року факультет перейменовано в «Гірничий факультет» і деканом обрано доктора технічних наук, професора Подкопаєва Сергія Вікторовича.

За весь період існування гірничого факультету було підготовлено близько 13 тис. інженерів, які завжди були затребувані часом у різних галузях народного господарства країни, як у воєнні, післявоєнні, так і подальші часи її індустріального розвитку.

Сьогодні факультет здійснює підготовку фахівців за такими спеціальностями:

Список кафедр факультету

Керівництво

Декан — Подкопаєв Сергій Вікторович.

Подкопаєв Сергій Вікторович у 1986 р. закінчив Донецький політехнічний інститут за сеціальністю «Технологія и комплексна механі-зація підземної розробки родовищ корисних копалин» с присвоєнням кваліфікації «гірничий інженер».

Після закінчення ДПІ працював на шахті ім. К. Маркса ВО «Орджонікідзевугілля», а з 1991 р. — в ДонНТУ: спершу навчався в аспірантурі, а згодом працював асистентом, доцентом, завідувачем кафедри «Гірнича геомеханіка», першим заступником декана факультету геотехнологій і управління виробництвом, заступником директора інституту гірництва геології.

С. В. Подкопаєв — відомий фахівець у галузі гірничої справи. Основні наукові праці присвячені проблемам розробки крутих викидонебезпечних пластів. Він встановив умови усунення викидонебезпечності вугільних пластів за рахунок зміни структури порового простору вуглепородного масиву, визначив закономірності деформацій відпрацьованого масиву осадкових гірських порід у часі, які враховують історію формування родовища (його «пам'ять») і дозволяють запобігати викидам вугілля і газу.

С. В. Подкопаєв є автором 190 публікацій, зокрема (у співавторстві): п'яти монографій, 12 патентів та двох наукових відкриттів у галузі гірничої науки. За наукові розробки нагороджений знаками «Шахтарська слава» І, ІІ і ІІІ ст. та пам'ятною медаллю ім. академіка П. Л. Капіци.

Заступники декана:

Кандидат технических наук, доцент кафедры разработки месторождений полезных ископаемых Донецкого национального технического университета Окончил Донецкий государственный технический университет. В июне 1998г. по специальности «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» присвоена квалификация горного инженера; в ноябре 1998г. по специальности «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» присвоена квалификация магистра по разработке месторождений полезных ископаемых. В ноябре 2001г. закончил аспирантуру при Донецком национальном техническом университете. В апреле 2007г. защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.02 – “Подземная разработка месторождений полезных ископаемых” на тему «Обоснование параметров механического отпора породам почвы выемочных выработок при отработке лав обратным ходом». Кандидат технических наук (2007 г.).

Область научных интересов: Разработка эффективных ресурсосберегающих способов повышения устойчивости горных выработок.

Читаемые в университете курсы: «Технология подземной разработки пластовых месторождений полезных ископаемых», «Современные способы эффективного повышения устойчивости горных выработок».

Освітня діяльність

Галузь знань Спеціальність Освітньо-кваліфікаційні рівні
1 ГГГ ССС Бакалавр, Спеціаліст, Магістр
2 ГГГ ССС Бакалавр, Спеціаліст, Магістр
3 ГГГ ССС Бакалавр, Спеціаліст, Магістр
4 ГГГ ССС Бакалавр, Спеціаліст, Магістр
5 ГГГ ССС Бакалавр, Спеціаліст, Магістр
6 ГГГ ССС Бакалавр, Спеціаліст, Магістр

Наукова діяльність

Аспірантура

Факультет проводить підготовку наукових кадрів за спеціальностями аспірантури та докторантури:

Наукові видання

Науково-дослідні лабораторії

Провідні науковці та викладачі факультету

Примітки

Посилання