Геодезія та землеустрій

Матеріал з Електронної енциклопедії ДонНТУ
Перейти до: навігація, пошук
Спеціальність
Геодезія та землеустрій
Шифр спеціальності за Переліком-2015 193
Галузь знань 19 Архітектура та будівництво
Галузь знань за МСКО
(ISCED-F 2013)
07 Engineering, manufacturing and construction
Галузь(і) професійної діяльності випускників робота з геоінформаційними системами, топографія, геодезичні роботи, кадастр, аерозйомочні роботи, технології створення карт і планів для різних галузей економіки
Факультет Гірничий факультет
Ліцензія АЕ №527659 від 25.11.2014 р.
Ліцензовані обсяги:
ОС «бакалавр», денна 110
ОС «бакалавр», заочна 110
ОС «магістр», денна 66
ОС «магістр», заочна 11

Геодезія та землеустрій — ...

Бакалаврат

Освітня програма
Геодезія та землеустрій
Рівень вищої освіти перший
Ступінь вищої освіти бакалавр
Тривалість програми 3 роки 10 міс.
Кількість кредитів 240
Форми навчання денна, заочна
Рівень кваліфікації
відповідно до НРК
шостий
Академічна кваліфікація Бакалавр з геодезії та землеустрою
Мова навчання українська
Правила екзаменування
та шкала оцінювання
Система оцінювання у ДонНТУ
Професійний профіль
випускника
топографо-геодезичні і землевпорядні організації, центри Державного земельного кадастру, земельно-оціночні організації та підприємства, експлуатаційні та проектні будівельні організації, бюро технічної інвентаризації, земельні відділи, відділи архітектури та ін.
Доступ до подальшого
навчання
доступ до програм підготовки магістрів
Випускова кафедра Геодезії та будівництва підземних споруд
Гарант освітньої
програми
Фролов Олег Васильович
Сертифікат про акредитацію Серія РД-ІV № 0524513 від 8 грудня 2014
Термін дії сертифікату 01.07.2023

Профіль програми

Умови вступу та терміни навчання, кількість кредитів

Вступ на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра з геодезії та землеустрою можливий:

  • на базі повної загальної середньої освіти — з терміном навчання 3 роки 10 місяців і загальним обсягом програми 240 кредитів.
  • на базі ОКР «молодший спеціаліст» за спорідненими напрямами підготовки — з терміном навчання 2 роки 10 місяців і загальним обсягом програми 180 кредитів.

Навчання за денною та заочною формою має однаковий термін. Обсяг програми для заочної форми може незначно відрізнятись через відсутність виробничих та навчальних практик.


Умови вступу - загальні: http://donntu.edu.ua/abit

Перелік дисциплін

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад

Практична підготовка

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Атестація

Атестація здійснюється у формі комплексного атестаційного (кваліфікаційного) екзамену.

Професійні профілі випускників

топографо-геодезичні і землевпорядні організації, центри Державного земельного кадастру, земельно-оціночні організації та підприємства, експлуатаційні та проектні будівельні організації, бюро технічної інвентаризації, земельні відділи, відділи архітектури та інші.

Доступ до подальшого навчання

Доступ до програм підготовки магістрів

Магістратура

Освітня програма
Геодезія та землеустрій
Рівень вищої освіти другий
Ступінь вищої освіти магістр
Спеціалізація Геодезія та землеустрій
Тривалість програми 1 рік 4 місяці
Кількість кредитів 90
Форми навчання денна
Рівень кваліфікації
відповідно до НРК
сьомий
Академічна кваліфікація Магістр геодезії та землеустрою
Мова навчання українська
Правила екзаменування
та шкала оцінювання
Система оцінювання у ДонНТУ
Практика/стажування у третьому сесетрі передбачена переддипломна практика
Доступ до подальшого
навчання
доступ до здобуття 1-го наукового ступеня, освітньо-наукового (третього) рівня вищої освіти
Випускова кафедра Геодезії та будівництва підземних споруд
Гарант освітньої
програми
Фролов Олег Васильович

Профіль програми

Умови вступу та терміни навчання, кількість кредитів

...

Умови вступу - загальні: http://donntu.edu.ua/abit

Перелік дисциплін

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад

Практична підготовка

Атестація

Атестація здійснюється у формі підготовки та захисту випускної кваліфікаційної роботи.

Професійні профілі випускників

Доступ до подальшого навчання