Галузеве машинобудування

Матеріал з Електронної енциклопедії ДонНТУ
Перейти до: навігація, пошук
Спеціальність
Галузеве машинобудування
Шифр спеціальності за Переліком-2015 133
Галузь знань 13 Механічна інженерія
Галузь знань за МСКО
(ISCED-F 2013)
07 Engineering, manufacturing and construction
Галузь(і) професійної діяльності випускників промислові підприємства різних галузей, у тому числі гірничі та хімічні, компанії-дистриб’ютори обладнання, проектні та науково-дослідні організації і лабораторії, монтажні і сервісні підприємства.
Факультет машинобудування, екології та хімічних технологій
Ліцензія АЕ №527659 від 25.11.2014 р.
Ліцензовані обсяги:
ОС «бакалавр», денна 315
ОС «бакалавр», заочна 345
ОС «магістр», денна 150
ОС «магістр», заочна 70
ОНС «доктор філософії», денна 3

Галузеве машинобудування — ...

Зміст

Бакалаврат

Освітня програма
Галузеве машинобудування
Рівень вищої освіти перший
Ступінь вищої освіти бакалавр
Спеціальність 133 Галузеве машинобудування
Тривалість програми 3 роки 10 міс.
Кількість кредитів 240 кредитів
Форми навчання денна, заочна
Рівень кваліфікації
відповідно до НРК
шостий
Професійна кваліфікація технічний фахівець-механік
Академічна кваліфікація бакалавр з машинобудування
Мова навчання українська
Правила екзаменування
та шкала оцінювання
Система оцінювання у ДонНТУ
Професійний профіль
випускника
інженер-механік, інженер-мехатронщик, інженерконструктор, технолог
Доступ до подальшого
навчання
доступ до програми підготовки магістрів
Випускова кафедра Гірничі машини і мехатронні системи машинобудування, Обладнання перероблювальних технологічних комплексів
Гарант освітньої
програми
Вірич Світлана Олександрівна, Парфенюк Олександр Сергійович

Профіль програми

Освітня програма першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю «Галузеве машинобудування» спрямована на отримання кваліфікації технічного фахівця-механіка в галузі гірничо-видобувної промисловості. Бакалавр з машинобудування в подальшому може продовжити навчання в магістратурі, або приступити до роботи за спеціальністю на гірничих підприємствах, підприємствах, які спеціалізуються на хімічних виробництвах, у компаніях-дистриб’юторах обладнання, у монтажних і сервісних підприємствах. Рівень кваліфікації дозволяє посідати інженерно-технічні посади молодшого рівня.

Умови вступу та терміни навчання, кількість кредитів

Вступ на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра з машинобудування можливий:

  • на базі повної загальної середньої освіти — з терміном навчання 3 роки 10 місяців і загальним обсягом програми 240 кредитів.
  • на базі ОКР «молодший спеціаліст» за спорідненими напрямами підготовки — з терміном навчання 2 роки 10 місяців і загальним обсягом програми 180 кредитів.

Навчання за денною та заочною формою має однаковий термін. Обсяг програми для заочної форми може незначно відрізнятись через відсутність виробничих та навчальних практик.

Умови вступу - загальні: http://donntu.edu.ua/abit

Перелік дисциплін

1 курс  2 курс  3 курс  4 курс
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад

Практична підготовка

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Атестація

Атестація здійснюється у формі комплексного атестаційного (кваліфікаційного) екзамену.

Професійні профілі випускників

проектування, експлуатація та сервіс: обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів; підйомно-транспортних, дорожніх, будівельних, меліоративних машин і обладнання; гірничих машин і комплексів; металургійного обладнання.

Доступ до подальшого навчання

Передбачається подальшу підготовку за магістерськими спеціалізаціями: «Техніка переробки сировинних матеріалів», «Мехатронне обладнання гірничого виробництва».

Магістратура

Спеціалізація 1

Освітня програма
Мехатронне обладнання гірничого виробництва
Рівень вищої освіти другий
Ступінь вищої освіти магістр
Тривалість програми 1 рік 4 міс.
Кількість кредитів 120 кредитів
Форми навчання денна, заочна
Рівень кваліфікації
відповідно до НРК
сьомий
Мова навчання українська
Правила екзаменування
та шкала оцінювання
Система оцінювання у ДонНТУ

Профіль програми

Умови вступу та терміни навчання, кількість кредитів

...

Умови вступу - загальні: http://donntu.edu.ua/abit

Перелік дисциплін

1 семестр  2 семестр  3 семестр  4 семестр
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад

Практична підготовка

Атестація

Професійні профілі випускників

Доступ до подальшого навчання

Спеціалізація 2

Освітня програма
Спеціалізація 2
Мова навчання українська
Правила екзаменування
та шкала оцінювання
Система оцінювання у ДонНТУ

Профіль програми

Умови вступу та терміни навчання, кількість кредитів

...

Умови вступу - загальні: http://donntu.edu.ua/abit

Перелік дисциплін

1 семестр  2 семестр  3 семестр  4 семестр
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад

Практична підготовка

Атестація

Професійні профілі випускників

Доступ до подальшого навчання

Спеціалізація 3

Освітня програма
Спеціалізація 3
Мова навчання українська
Правила екзаменування
та шкала оцінювання
Система оцінювання у ДонНТУ

Профіль програми

Умови вступу та терміни навчання, кількість кредитів

...

Умови вступу - загальні: http://donntu.edu.ua/abit

Перелік дисциплін

1 семестр  2 семестр  3 семестр  4 семестр
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад

Практична підготовка

Атестація

Професійні профілі випускників

Доступ до подальшого навчання

Аспірантура

Освітня програма
Галузеве машинобудування
Мова навчання українська
Правила екзаменування
та шкала оцінювання
Система оцінювання у ДонНТУ