Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Матеріал з Wiki DonNTU
Перейти до: навігація, пошук
Спеціальність
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Шифр спеціальності 151
Галузь знань 15 Автоматизація та приладобудування
МСКО (ISCED-F 2013):
...Галузь знань 07 Engineering, manufacturing and construction
...Напрям підготовки 071 Engineering and engineering trades
...Спеціальність 0714 Electronics and automation:
Automation
Control engineering
Digital technology
Факультет ФКІТАЕР
Ліцензія https://www.inforesurs.gov.ua/reestr/?id=202
Ліцензовані обсяги:
ОС «бакалавр» 415
ОС «магістр» 110
PhD, денна 3

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології — ...

Освітні програми за рівнями вищої освіти: