Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Матеріал з Електронної енциклопедії ДонНТУ
Перейти до: навігація, пошук
Спеціальність
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Шифр спеціальності за Переліком-2015 151
Галузь знань 15 Автоматизація та приладобудування
Галузь знань за МСКО
(ISCED-F 2013)
07 Engineering, manufacturing and construction
Галузь(і) професійної діяльності випускників усі галузі промисловості
Факультет комп'ютерно-інтегровані технологій, автоматизації, електроінженерії та радіоелектроніки
Ліцензія АЕ №527659 від 25.11.2014 р.
Ліцензовані обсяги:
ОС «бакалавр», денна 215
ОС «бакалавр», заочна 200
ОС «магістр», денна 110
ОНС «доктор філософії», денна 3

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології — ...

Бакалаврат

Освітня програма
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Рівень вищої освіти перший
Ступінь вищої освіти бакалавр
Спеціальність Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Тривалість програми 3 роки 10 міс.
Кількість кредитів 240 кредитів
Форми навчання денна, заочна
Рівень кваліфікації
відповідно до НРК
шостий
Мова навчання українська
Правила екзаменування
та шкала оцінювання
Система оцінювання у ДонНТУ
Професійний профіль
випускника
інженер або керівник відділів: автоматизованих систем управління технологічними процесами, контрольно-вимірювальних приладів; ІТ-відділів; системний адміністратор та ін., розробник систем автоматизованого управління та роботизованих систем, спеціаліст із конструювання, виготовлення, монтажу, діагностики та сервісного обслуговування пристроїв та глобальних систем автоматизації тощо
Доступ до подальшого
навчання
доступ до програми підготовки магістрів
Випускова кафедра автоматика та телекомунікації
Гарант освітньої
програми
Поцепаєв Валерій Валерійович

Профіль програми

Умови вступу та терміни навчання, кількість кредитів

Вступ на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра з !!!!!!!!!!!!!!!!!! можливий:

на базі повної загальної середньої освіти — з терміном навчання 3 роки 10 місяців і загальним обсягом програми 240 кредитів. на базі ОКР «молодший спеціаліст» за спорідненими напрямами підготовки — з терміном навчання 2 роки 10 місяців і загальним обсягом програми 180 кредитів. Навчання за денною та заочною формою має однаковий термін. Обсяг програми для заочної форми може незначно відрізнятись через відсутність виробничих та навчальних практик.

Умови вступу - загальні: http://donntu.edu.ua/abit

Перелік дисциплін

1 курс  2 курс  3 курс  4 курс
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад

Практична підготовка

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Атестація

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Професійні профілі випускників

Випускники спеціалізуються на створенні програмних і апаратних проектів, експлуатації розподілених системи автоматизації на базі програмованих логічних контролерів; проектуванні, монтуванні, налагоджуванні й експлуатації промислового електроустаткування та засобів автоматизації на підприємствах вугільної промисловості; налаштовуванні систем промислового зв'язку, створенні програм на мовах FBD, STL, C ++, перевірці працездатності розроблюваних систем управління методами математичного моделювання з використанням сучасних інженерних програмних пакетів.

Доступ до подальшого навчання

Бакалавр з !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! може продовжити навчання в університеті на другому циклі вищої освіти (ступінь «магістр») за тією ж спеціальністю із можливістю здобути спеціалізації «Комп'ютеризовані системи управління та автоматика», «Автоматизоване управління технологічними процесами в гірничий галузі».

Магістратура

Спеціалізація 1

Освітня програма
Комп'ютеризовані системи управління та автоматика
Рівень вищої освіти другий
Ступінь вищої освіти магістр
Тривалість програми за денною формою навчання тривалість складає 1 рік 4 місяці
Кількість кредитів 90
Форми навчання денна
Рівень кваліфікації
відповідно до НРК
сьомий
Мова навчання українська
Правила екзаменування
та шкала оцінювання
Система оцінювання у ДонНТУ

Профіль програми

Умови вступу та терміни навчання, кількість кредитів

...

Умови вступу - загальні: http://donntu.edu.ua/abit

Перелік дисциплін

1 семестр  2 семестр  3 семестр  4 семестр
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад

Практична підготовка

Атестація

Професійні профілі випускників

Доступ до подальшого навчання

Спеціалізація 2

Освітня програма
Автоматизоване управління технологічними процесами в гірничий галузі
Рівень вищої освіти другий
Ступінь вищої освіти магістр
Тривалість програми за денною формою навчання тривалість складає 1 рік 4 місяці
Кількість кредитів 120
Форми навчання денна
Рівень кваліфікації
відповідно до НРК
сьомий
Мова навчання українська
Правила екзаменування
та шкала оцінювання
Система оцінювання у ДонНТУ

Профіль програми

Умови вступу та терміни навчання, кількість кредитів

...

Умови вступу - загальні: http://donntu.edu.ua/abit

Перелік дисциплін

1 семестр  2 семестр  3 семестр  4 семестр
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад

Практична підготовка

Атестація

Професійні профілі випускників

Доступ до подальшого навчання

Аспірантура

Освітня програма
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Мова навчання українська
Правила екзаменування
та шкала оцінювання
Система оцінювання у ДонНТУ