Інженерія програмного забезпечення

Матеріал з Електронної енциклопедії ДонНТУ
Перейти до: навігація, пошук
Спеціальність
Інженерія програмного забезпечення
Шифр спеціальності за Переліком-2015 121
Галузь знань 12 Інформаційні технології
Галузь знань за МСКО
(ISCED-F 2013)
06 Information and Communication Technologies (ICTs)
Галузь(і) професійної діяльності випускників підприємства різного профілю та рівня, які мають у своєму складі ІТ-структури, підприємства ІТ-індустрії різних організаційно-правових форм, наукові та освітні заклади, консультативні центри
Факультет Комп'ютерних наук і технологій
Ліцензія АЕ №527659 від 25.11.2014 р.
Ліцензовані обсяги:
ОС «бакалавр», денна 175
ОС «бакалавр», заочна 150
ОС «магістр», денна 90
ОС «магістр», заочна -

Інженерія програмного забезпечення — ...

Бакалаврат

Освітня програма
Інженерія програмного забезпечення
Рівень вищої освіти перший
Ступінь вищої освіти бакалавр
Тривалість програми 3 роки 10 міс.
Кількість кредитів 240
Форми навчання денна, заочна
Рівень кваліфікації
відповідно до НРК
шостий
Професійна кваліфікація 3121 Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення
Академічна кваліфікація Бакалавр з інженерії програмного забезпечення
Мова навчання українська
Правила екзаменування
та шкала оцінювання
Система оцінювання у ДонНТУ
Практика/стажування для даної спеціальності передбачено проходження навчальної, двох виробничих і переддипломної практик
Професійний профіль
випускника
вміння працювати в сучасних системах програмування, проектувати, розробляти та тестувати програмне забезпечення та бази даних; тестувати програмні модулі; аналізувати працездатність інформаційних систем, впроваджувати інформаційні технології в задачах управління та прийняття рішень, здійснювати комп’ютерну обробку зображень
Доступ до подальшого
навчання
доступ до програм підготовки магістрів
Випускова кафедра Прикладної математики та інформатики
Гарант освітньої
програми
Дмитрієва Ольга Анатоліївна
Сертифікат про акредитацію Серія РД-ІV № 0524513 від 8 грудня 2014
Термін дії сертифікату 01.07.2023

Профіль програми

Умови вступу та терміни навчання, кількість кредитів

Вступ на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра з інженерії програмного забезпечення можливий:

  • на базі повної загальної середньої освіти — з терміном навчання 3 роки 10 місяців і загальним обсягом програми 240 кредитів.
  • на базі ОКР «молодший спеціаліст» за спорідненими напрямами підготовки — з терміном навчання 2 роки 10 місяців і загальним обсягом програми 180 кредитів.

Навчання за денною та заочною формою має однаковий термін. Обсяг програми для заочної форми може незначно відрізнятись через відсутність виробничих та навчальних практик.

Умови вступу - загальні: http://donntu.edu.ua/abit

Перелік дисциплін

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад

Практична підготовка

для студентів денної форми навчання передбачено проходження навчальної, двох виробничих і переддипломної практик, для студентів заочної форми навчання передбачено проходження лише переддипломної практики

Професійні профілі випускників

аналітик і архітектор комп’ютерних систем, розробник автоматизованих та інтелектуальних систем прийняття рішень, розробник баз і сховищ даних, програмний інженер, системний програміст, прикладний програміст, WEB-програміст, менеджер програмних, інженерних проектів з тестування програмного забезпечення, проектувальник паралельних та розподілених програмних систем

Доступ до подальшого навчання

Доступ до програм підготовки магістрів

Магістратура

Освітня програма
Інженерія програмного забезпечення
Рівень вищої освіти другий
Ступінь вищої освіти магістр
Спеціальність Інженерія програмного забезпечення
Спеціалізація Програмне забезпечення мультимедійних систем для ігрових додатків
Тривалість програми 1 рік 4 місяці
Кількість кредитів 90
Форми навчання денна
Рівень кваліфікації
відповідно до НРК
сьомий
Академічна кваліфікація 1111111111111111111111111111
Мова навчання українська
Правила екзаменування
та шкала оцінювання
Система оцінювання у ДонНТУ
Практика/стажування у третьому семестрі передбачена переддипломна практика
Доступ до подальшого
навчання
доступ до здобуття 1-го наукового ступеня, освітньо-наукового (третього) рівня вищої освіти
Випускова кафедра Прикладної математики та інформатики
Гарант освітньої
програми
Дмитрієва Ольга Анатоліївна

Профіль програми

Умови вступу та терміни навчання, кількість кредитів

...

Умови вступу - загальні: http://donntu.edu.ua/abit

Перелік дисциплін

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад

Практична підготовка

Атестація

Атестація здійснюється у формі підготовки та захисту випускної кваліфікаційної роботи.

Професійні профілі випускників

Доступ до подальшого навчання