Економіка

Матеріал з Електронної енциклопедії ДонНТУ
Версія від 10:11, 22 червня 2017, створена Yuliia Volkova (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Спеціальність
Економіка
Шифр спеціальності за Переліком-2015 051
Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
Галузь знань за МСКО
(ISCED-F 2013)
031 Social sciences, journalism and information
Факультет економіки та менеджменту
Ліцензія АЕ №527659 від 25.11.2014 р.
Ліцензовані обсяги:
ОС «бакалавр», денна 250
ОС «бакалавр», заочна 240
ОС «магістр», денна 115
ОС «магістр», заочна 40
ОНС «доктор філософії», денна 3
ОНС «доктор філософії», заочна 3

Економіка — ...

Зміст

Бакалаврат

Освітня програма
Економіка
Рівень вищої освіти перший
Ступінь вищої освіти бакалавр
Тривалість програми 3 роки 10 міс.
Кількість кредитів 240
Форми навчання денна, заочна
Рівень кваліфікації
відповідно до НРК
шостий
Академічна кваліфікація Бакалавр з 3232323232323232323232323232323232
Мова навчання українська
Правила екзаменування
та шкала оцінювання
Система оцінювання у ДонНТУ
Практика/стажування 23232323232323232323232
Професійний профіль
випускника
Економічні служби та відділи підприємств різних форм власності, фінансові установи, філії іноземних компаній (економіст, економіст-аналітик, консультант з економічних питань, економіст-статистик, економіст з планування, фахівець з зовнішньо-економічної діяльності, департаменти (відділи) з економіки обласних, районних держадміністрацій, місьвиконкомів та ін.
Доступ до подальшого
навчання
доступ до програм підготовки магістрів
Випускова кафедра ЕКтаВМ, МЕМ
Гарант освітньої
програми
Румянцев В.М.
Сертифікат про акредитацію Серія РД-ІV № 0524513 від 8 грудня 2014
Термін дії сертифікату 01.07.2023

Профіль програми

Освітня програма першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю «Економіка» спрямована на отримання кваліфікації 2323232323232132323123 у сфері економіки . Бакалавр з 2323232323232323 в подальшому може продовжити навчання в магістратурі, або приступити до роботи за спеціальністю до економічних служб та відділів підприємств різних форм властивості, фінансових установ, філій іноземних компаній. Рівень кваліфікації дозволяє посідати посади економіста, економіста-аналітика, консультанта з економічних питань, економіст-статистик, економіста з планування, експерта з питань програмного забезпечення і систем підтримки прийняття рішень.

Умови вступу та терміни навчання, кількість кредитів

Вступ на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра 23232323232323232323232 можливий:

  • на базі повної загальної середньої освіти — з терміном навчання 3 роки 10 місяців і загальним обсягом програми 240 кредитів.
  • на базі ОКР «молодший спеціаліст» за спорідненими напрямами підготовки — з терміном навчання 2 роки 10 місяців і загальним обсягом програми 180 кредитів.

Навчання за денною та заочною формою має однаковий термін. Обсяг програми для заочної форми може незначно відрізнятись через відсутність виробничих та навчальних практик.


Умови вступу - загальні: http://donntu.edu.ua/abit

Перелік дисциплін

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад

Практична підготовка

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Професійні профілі випускників

Економічні служби та відділи підприємств різних форм власності, фінансові установи, філії іноземних компаній (економіст, економіст-аналітик, консультант з економічних питань, економіст-статистик, економіст з планування, фахівець з зовнішньо-економічної діяльності, департаменти (відділи) з економіки обласних, районних держадміністрацій, місьвиконкомів та ін.

Доступ до подальшого навчання

Доступ до програм підготовки магістрів

Магістратура

Освітня програма
Економіка
Рівень вищої освіти другий
Ступінь вищої освіти магістр
Спеціалізація Економічна кібернетика
Тривалість програми 1 рік 4 місяці
Кількість кредитів 90
Форми навчання денна
Рівень кваліфікації
відповідно до НРК
сьомий
Академічна кваліфікація 23232323232323223232
Мова навчання українська
Правила екзаменування
та шкала оцінювання
Система оцінювання у ДонНТУ
Практика/стажування у третьому семестрі передбачена переддипломна практика
Доступ до подальшого
навчання
доступ до здобуття 1-го наукового ступеня, освітньо-наукового (третього) рівня вищої освіти
Випускова кафедра ЕКтаВМ
Гарант освітньої
програми
Румянцев В.М.

Профіль програми

Умови вступу та терміни навчання, кількість кредитів

...

Умови вступу - загальні: http://donntu.edu.ua/abit

Перелік дисциплін

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад

Практична підготовка

Атестація

Атестація здійснюється у формі підготовки та захисту випускної кваліфікаційної роботи.

Професійні профілі випускників

Доступ до подальшого навчання


Міжнародна економіка

Освітня програма
Міжнародна економіка
Мова навчання українська
Правила екзаменування
та шкала оцінювання
Система оцінювання у ДонНТУ
Випускова кафедра Міжнародна економіка
Гарант освітньої
програми
Попова О.Ю.

Профіль програми

Умови вступу та терміни навчання, кількість кредитів

...

Умови вступу - загальні: http://donntu.edu.ua/abit

Перелік дисциплін

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад

Практична підготовка

Атестація

Професійні профілі випускників

Доступ до подальшого навчання

Розробка родовищ та видобування корисних копалин

Освітня програма
Розробка родовищ корисних копалин
Мова навчання українська
Правила екзаменування
та шкала оцінювання
Система оцінювання у ДонНТУ

Профіль програми

Умови вступу та терміни навчання, кількість кредитів

...

Умови вступу - загальні: http://donntu.edu.ua/abit

Перелік дисциплін

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад

Практична підготовка

Атестація

Професійні профілі випускників

Доступ до подальшого навчання

Економіка довкілля та природничих ресурсів

Освітня програма
Економіка довкілля та природничих ресурсів
Мова навчання українська
Правила екзаменування
та шкала оцінювання
Система оцінювання у ДонНТУ

Профіль програми

Умови вступу та терміни навчання, кількість кредитів

...

Умови вступу - загальні: http://donntu.edu.ua/abit

Перелік дисциплін

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад

Практична підготовка

Атестація

Професійні профілі випускників

Доступ до подальшого навчання

Економіка бізнесу

Освітня програма
Економіка бізнесу
Мова навчання українська
Правила екзаменування
та шкала оцінювання
Система оцінювання у ДонНТУ

Профіль програми

Умови вступу та терміни навчання, кількість кредитів

...

Умови вступу - загальні: http://donntu.edu.ua/abit

Перелік дисциплін

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад

Практична підготовка

Атестація

Професійні профілі випускників

Доступ до подальшого навчання