Гірництво

Матеріал з Електронної енциклопедії ДонНТУ
Перейти до: навігація, пошук
Спеціальність
Гірництво
Шифр спеціальності за Переліком-2015 184
Галузь знань 18 Виробництво та технології
Галузь знань за МСКО
(ISCED-F 2013)
07 Engineering, manufacturing and construction
Галузь(і) професійної діяльності випускників гірнича промисловість
Факультет Гірничий факультет
Ліцензія АЕ №527659 від 25.11.2014 р.
Ліцензовані обсяги:
ОС «бакалавр» 975
...в т.ч. денна 515
...в т.ч. заочна 460
ОС «магістр» 361
...в т.ч. денна 260
...в т.ч. заочна 101

Гірництво — одна із спеціальностей, підготовка здобувачів вищої освіти за якою в ДонНТУ ведеться з часів заснування університету. Наразі підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється за всіма освітніми ступенями - від першого (бакалаврського) до третього (аспірантура).

Освітні програми за рівнями вищої освіти: