Гірництво

Матеріал з Електронної енциклопедії ДонНТУ
Перейти до: навігація, пошук
Спеціальність
Гірництво
Шифр спеціальності за Переліком-2015 184
Галузь знань 18 Виробництво та технології
Галузь знань за МСКО
(ISCED-F 2013)
07 Engineering, manufacturing and construction
Галузь(і) професійної діяльності випускників гірнича промисловість
Факультет Гірничий факультет
Ліцензія АЕ №527659 від 25.11.2014 р.
Ліцензовані обсяги:
...в т.ч. денна 515
...в т.ч. заочна 460
...в т.ч. денна 260
...в т.ч. заочна 101

Гірництво — одна із спеціальностей, підготовка здобувачів вищої освіти за якою в ДонНТУ ведеться з часів заснування університету.

Зміст

Бакалаврат

Освітня програма
Гірництво
Рівень вищої освіти Перший
Ступінь вищої освіти Бакалавр
Спеціальність 184 Гірництво
Тривалість програми 3 роки 10 місяців
Кількість кредитів 240
Форми навчання денна, заочна
Рівень кваліфікації
відповідно до НРК
шостий
Професійна кваліфікація 3117 Технічний фахівець в галузі видобувної промисловості
Академічна кваліфікація бакалавр з гірництва
Спеціальні вимоги
до зарахування
немає; зарахування проводиться на загальних умовах
Мова навчання українська
Правила екзаменування
та шкала оцінювання
Система оцінювання у ДонНТУ
Практика/стажування 1 навчальна, 2 виробничі
Доступ до подальшого
навчання
магістратура
Випускова кафедра РРКК, ОП, ГБПС, ГЗКК

Профіль програми

Освітня програма першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю «Гірництво» спрямована на отримання кваліфікації технічного фахівця в галузі видобувної промисловості. Бакалавр з гірництва в подальшому може продовжити навчання в магістратурі, або приступити до роботи за спеціальністю на гірничих підприємствах. Рівень кваліфікації дозволяє посідати інженерно-технічні посади молодшого рівня.

Умови вступу та терміни навчання, кількість кредитів

Вступ на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра з гірництва можливий:

  • на базі повної загальної середньої освіти — з терміном навчання 3 роки 10 місяців і загальним обсягом програми 240 кредитів.
  • на базі ОКР «молодший спеціаліст» за спорідненими напрямами підготовки — з терміном навчання 2 роки 10 місяців і загальним обсягом програми 180 кредитів.

Навчання за денною та заочною формою має однаковий термін. Обсяг програми для заочної форми може незначно відрізнятись через відсутність виробничих та навчальних практик.

Умови вступу - загальні: http://donntu.edu.ua/abit

Перелік дисциплін

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
Історія України Економічна теорія Філософія Основи автоматизації гірничого виробництва
Історія української культури Екологія Особливості розробки рудних родовищ Метрологія, стандартизація та сертифікація
Англійська мова. Частина 1 Інформатика Опір матеріалів Основи технології розробки родовищ нафти та газу
Англійська мова. Частина 2 Розвідка родовищ корисних копалин Основи механіки гірських порід Економіка гірничого виробництва
Культура українського мовлення Основи гірничого виробництва БЖД і основи охорони праці Організація та планування гірничих робіт
Фізичне виховання (загальна підготовка). Частина 1 Фізика гірничих порід і процесів Електропостачання та електропривід на гірничих підприємствах Технологія підземної розробки родовищ корисних копалин
Фізичне виховання (загальна підготовка). Частина 2 Теоретична механіка Основи теорії транспорту Комплексний кваліфікаційний екзамен
Вища математика. Частина 1 Електротехніка та основи електроніки Основи технології відкритої розробки родовищ Стаціонарні установки гірничих підприємств
Промислове та цивільне будівництво
ГІС в маркшейдерській справі. Частина 1
Зневоднення продуктів збагачення
Вища математика. Частина 2 Гідромеханіка Виробнича практика Матеріалознавство в гірництві
Електробезпека гірничого виробництва
Маркшейдерська справа та основи геодезії. Частина 2
Огрудкування продуктів і сировини
Хімія Переробка, збагачення та комплексне використання корисних копалин Процеси підземних гірничих робіт Процеси підземних гірничих робіт. КП
Фізика Виробнича практика Технології спорудження гірничих виробок
Спорудження горизонтальних та похилих виробок
Проведення гірничих виробок
Підготовчі процеси збагачення
Гірничі машини і комплекси
Гірничопрохідницькі машини та комплекси
Спеціальні питання маркшейдерського забезпечення гірничих робіт
Геологія Англійська мова (додаткові розділи)
Основи права України
Основи управління гірничовидобувним підприємством
Будівельні конструкції
Маркшейдерсько-геодезичні прилади
Фізична хімія
Автоматизоване планування гірничих робіт
Безпека та надійність технологічних процесів у гірничому виробництві
Спорудження вертикальних виробок
Гірнича геометрія
Технологічні процеси збагачення вугілля
Інженерна графіка Соціологія
Логіка
Політологія
Технологія та безпека виконання вибухових робіт
Збір та обробка гірничо-технічних данних
Гравітаційні процеси збагачення
Охорона гірничих виробок
Спеціальні способи будівництва виробок
ГІС в маркшейдерській справі. Частина 2
Моделювання збагачувальних процесів
Гірниче креслення Англійська мова (додаткові розділи)
Психологія
Транспортні системи гірничих підприємств
Транспортні системи при проведенні гірничих виробок
Маркшейдерська справа та основи геодезії. Частина 1
Магнітні і електричні процеси збагачення
Свердловинні технології видобування корисних копалин
Системи безпеки у вугільних шахтах
Гірничо-технічні будови та споруди
Геодезія та основи фотограмметрії
Випробування та контроль технологічних процесів
Навчальна практика Основи трудового права України
Конституційне право України
Маркшейдерське забезпечення гірничого виробництва
Математична обробка та аналіз маркшейдерсько-геодезичних вимірів
Допоміжні процеси збагачення
Основи аерології гірничих підприємств
Провітрювання гірничих виробок
Провітрювання гірничовидобувних підприємств
Флотаційні процеси збагачення
Основи спеціалізації "Розробка родовищ корисних копалин"
Основи спеціалізації "Охорона праці у гірничому виробництві"
Основи спеціалізації "Шахтне і підземне будівництво"
Основи маркшейдерської справи
Аналітична та органічна хімія
Технологія підземної розробки родовищ корисних копалин. КП
Технологічна експлуатація та ремонт збагачувального обладнання

Практична підготовка

Після першого курсу передбачене проходження навчальної практики, під час якої студенти відвідують з екскурсіями гірничі підприємства регіону, проходять геологічну польову практику.

Після другого та третього курсу студенти проходять виробничі практики тривалістю 4 тижні, які передбачають працевлаштування на посадах гірничоробочих на основних виробничих дільницях (очисні, підготовчі роботи) або проходження стажування при керівних інженерно-технічних працівниках середньої ланки.

Атестація

Атестація здійснюється у формі комплексного атестаційного (кваліфікаційного) екзамену.

Професійні профілі випускників

Об'єктами діяльності бакалавра за спеціальністю «Гірництво» є гірничі підприємства усіх видів (гірничодобувні та гірничо-збагачувальні).

Може посідати інженерно-технічні посади початкового рівня, пов'язаних з проектуванням гірничих систем і технологій, будівництвом, експлуатацією, ліквідацією або консервацією гірничих підприємств; забезпеченням безпеки в особливо небезпечних умовах.

Доступ до подальшого навчання

Бакалавр з гірництва може продовжити навчання в університеті на другому циклі вищої освіти (рівень «магістр») за тією ж спеціальністю із можливістю здобути спеціалізації «Маркшейдерська справа», «Розробка родовищ та видобування корисних копалин», «Охорона праці у гірничому виробництві», «Збагачення корисних копалин», «Шахтне та підземне будівництво».

Магістратура

Розробка родовищ та видобування корисних копалин

Освітня програма
Розробка родовищ корисних копалин
Мова навчання українська
Правила екзаменування
та шкала оцінювання
Система оцінювання у ДонНТУ

Профіль програми

Умови вступу та терміни навчання, кількість кредитів

...

Умови вступу - загальні: http://donntu.edu.ua/abit

Перелік дисциплін

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад

Практична підготовка

Атестація

Професійні профілі випускників

Доступ до подальшого навчання

Охорона праці в гірництві

Освітня програма
Охорона праці в гірництві
Мова навчання українська
Правила екзаменування
та шкала оцінювання
Система оцінювання у ДонНТУ

Профіль програми

Умови вступу та терміни навчання, кількість кредитів

...

Умови вступу - загальні: http://donntu.edu.ua/abit

Перелік дисциплін

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад

Практична підготовка

Атестація

Професійні профілі випускників

Доступ до подальшого навчання

Маркшейдерська справа

Освітня програма
Маркшейдерська справа
Мова навчання українська
Правила екзаменування
та шкала оцінювання
Система оцінювання у ДонНТУ

Профіль програми

Умови вступу та терміни навчання, кількість кредитів

...

Умови вступу - загальні: http://donntu.edu.ua/abit

Перелік дисциплін

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад

Практична підготовка

Атестація

Професійні профілі випускників

Доступ до подальшого навчання

Збагачення корисних копалин

Освітня програма
Збагачення корисних копалин
Мова навчання українська
Правила екзаменування
та шкала оцінювання
Система оцінювання у ДонНТУ

Профіль програми

Умови вступу та терміни навчання, кількість кредитів

...

Умови вступу - загальні: http://donntu.edu.ua/abit

Перелік дисциплін

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад
Приклад Приклад Приклад Приклад

Практична підготовка

Атестація

Професійні профілі випускників

Доступ до подальшого навчання

Аспірантура

Освітня програма
Гірництво
Мова навчання українська
Правила екзаменування
та шкала оцінювання
Система оцінювання у ДонНТУ