Інформаційний пакет ЄКТС

Матеріал з Wiki DonNTU
Перейти до: навігація, пошук
Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет"
ДВНЗ ДонНТУ
Donetsk National Technical University
Великий герб ДонНТУ.png
Тип багатогалузевий університет
Приналежність Міністерство освіти і науки України
Рівень акредитації IV
Девіз Vivat, Crescat, Glorat!
(лат. «Хай живе, зростає, славиться!»)
Дата заснування 1921
К-ть студентів 3200
К-ть аспірантів 50
К-ть кандидатів наук 150
К-ть докторів наук 30
Попередник Донецький державний технічний університет
Ректор Ляшок Ярослав Олександрович
Розташування (адреса) Україна, Донецька область, м. Покровськ, пл. Шибанкова, 2
Власний сайт http://donntu.edu.ua/
E-mail mail@donntu.edu.ua
KII.jpg
Головний корпус
Примітки: З жовтня 2014 року до завершення АТО університет здійснює свою діяльність на базі ІІ ДонНТУ[1]

Загальна інформація

Назва та адреса

Офіційна назва: Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»

State Higher Education Establishment «Donetsk National Technical University»

Адреса: м. Покровськ, пл. Шибанкова, 2

Adress: 2,Shybankova Square, Pokrovsk, Donetsk region, 85300, Ukraine 

Режим роботи підрозділів університету: з 8:00 по 16:30

E-mail: mail@donntu.edu.ua

Офіційний web-сайт: http://donntu.edu.ua/

Контакти підрозділів: http://donntu.edu.ua/kontakti

Опис закладу

Донецький національний технічний університет є одним з найстаріших технічних вищих навчальних закладів України. Він заснований у травні 1921 року, у 1926 році був реорганізований у гірничий інститут, а в 1935 р — в індустріальний, в 1960 р — в політехнічний, в 1993 р — в державний технічний університет, а в 2001 р університету надано статус національного. У 2016 році ДонНТУ відзначив 95 річчя. Донецький національний технічний університет акредитований за ІV рівнем, це найвищий рівень в Україні.

Завдяки якості вищої освіти, яку отримали в стінах університету десятки тисяч висококваліфікованих фахівців, ДонНТУ давно і добре відомий у світовій спільноті.

Випускники після закінчення навчання отримують диплом та додаток до нього державного зразка, українською та англійською мовами. Диплом випускника ДонНТУ визнаний в європейських країнах. Випускники ДонНТУ мають високий рейтинг серед роботодавців — як у державному, так і у приватному секторах економіки та промисловості.

На сьогодні загальна чисельність студентів та аспірантів за всіма формами навчання в ДонНТУ становить близько 3200 осіб. З кожним роком кількість студентів зростає.

До складу Донецького національного технічного університету входять відділ аспірантури та докторантури, інститут післядипломної освіти, Індустріальний інститут, Артемівський індустріальний технікум, Костянтинівський індустріальний технікум.

В університеті здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр і магістр з 28 спеціальностей, за денною, заочною та прискореною (на базі диплома молодшого спеціаліста) формами навчання на п'яти факультетах.

Академічний календар

 • Початок навчального року — 1 вересня, закінчення — 30 серпня.
  • Початок занять — перший понеділок вересня, закінчення — 30 червня.
 • Навчальний процес здійснюється за семестрами: перший (осінній) та другий (весняний), тривалістю 20-22 тижні, в тому числі — по 16 тижнів теоретичного навчання.
 • Зимова екзаменаційна сесія — 3 тижні у січні; літня екзаменаційна сесія — 3 тижні у червні.
 • Перед кожною сесією передбачається резервний тиждень, під час якого студенти здають розрахунково-графічні роботи, захищають лабораторні та курсові роботи,
 • Навчальна або виробнича практика: 2-4 тижні, як правило — у червні-липні.
 • Зимові канікули — 2 тижні у грудні-січні, літні канікули — 7-8 тижнів у липні-серпні.

Навчальний процес в університеті реалізується в таких формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, практики, контрольні заходи, самостійна робота.

Основними видами навчальних занять є: лекції, лабораторні, практичні, семінарські заняття, комп'ютерний практикум та консультації.

Щорічно у травні проходить науково-практична конференція «Дні науки» в якій беруть участь студенти, молоді вчені, аспіранти та викладачі.

Освітні програми

Підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється на п'яти факультетах, у ННІПО, та у Індустріальному інституті ДонНТУ за наступними спеціальностями:

Переліки освітніх програм:

Загальні умови вступу

Умови вступу до ДонНТУ ґрунтуються на загальних Умовах прийому до вищих навчальних закладів в Україні, які щороку затверджуються Міністерством освіти і науки України.

Правила прийому до ДонНТУ публікуються на офіційному сайті університету у встановлені законодавством терміни.

Сторінка приймальної комісії: http://donntu.edu.ua/abit

Механізми для визначення кредитної мобільності та попереднього навчання

Перезарахування кредитів за періоди навчання у вищих навчальних закладах — партнерах за програмами академічної мобільності та визнання результатів навчання здійснюється на основі Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи. Порівняння обсягу навчального навантаження під час здобуття вищої освіти в межах програми академічної мобільності ґрунтується на зіставленні результатів навчання, яких було досягнуто здобувачем вищої освіти у вищому навчальному закладі — партнері, та результатів навчання, запланованих освітньою програмою ДонНТУ.

Для осіб, які поновлюються на навчання, переводяться з інших ВНЗ України в ДонНТУ або навпаки, визнання результатів попереднього навчання здійснюється за допомогою академічної довідки.

Ресурси та послуги

Проживання

Вартість проживання у гуртожитках університету не перевищує 440 грн. на місяць і залежить від ступеня комфорту, кількості проживаючих у кімнаті та сезону.

На вибір є 2 гуртожитки ДонНТУ, та декілька приватних гуртожитків міста Покровська.

Харчування

До послуг студентів — буфет в ІІІ навчальному корпусі. Вартість комплексного обіду становить приблизно 20 — 30 грн.

У безпосередній близькості від університету декілька кафе.

Навчальне обладнання

Університет вкладає значні кошти в збереження і розвиток матеріальної бази, запровадження у навчальний процес сучасних інформаційних технологій.

Діють 7 сучасних комп'ютерних класів із ліцензійним програмним забезпеченням; всі робочі місця забезпечено доступом до мережі Internet.

За 2015-2018 рр:

 • створено сучасну лабораторію автоматизації та телекомунікаційного обладнання;
 • оновлено хімічну лабораторію та створено лабораторію води;
 • створено лабораторію гірничого тиску та зрушень гірських порід;
 • оновлено лабораторію гідропневмоавтоматики;
 • створено лабораторію сенсорних, мікропроцесорних та інформаційних технологій;
 • створено лабораторію мехатронних систем;
 • створено лабораторію розробки та тестування ігрових додатків.

Бібліотека ДонНТУ

Гордість бібліотеки — її унікальні фонди. Бібліотекою користується близько 3,5 тис. читачів. До їх послуг наукова та навчальна література, читальний зал та фонд Красноармійського індустріального інститути, що налічує близько 109 тисяч екземплярів. В бібліотеці є вільний Wi-Fi.

Мовні курси

Для викладачів та студентів, які бажають вивчати іноземну мову поглибленого формату, кафедра мовної підготовки ДонНТУ проводить заняття з підвищення рівня володіння англійською та німецькою мовами. Володіння мовою допомагає студентам під час роботи над індивідуальними науковими та науково-практичними темами і проектами.

Наукова творчість студентів

Традиційно Донецький національний технічний університет приділяє велику увагу розвитку творчих здібностей студентів шляхом залучення їх до наукової роботи. За показниками науково-дослідної роботи студентів ДонНТУ багато років займає передові позиції в країні. Викладацький склад ДонНТУ практикує сучасні методи підходу до занять. Наші викладачі вміють зацікавити, пробудити у студентів інтерес, а також забезпечити ефективне засвоєння навчального матеріалу. Викладачі приділяють багато часу підготовці студентів для участі в олімпіадах. В процесі навчання студенти широко використовують комп'ютерну техніку.

Умови для студентів з обмеженими можливостями та особливими потребами

Адаптація студента з обмеженими можливостями та особливими потребами до нового середовища є головним завданням для викладачів та куратора. Саме їх задача — допомогти студентам ознайомитися та увійти у студентський колектив, пристосуватися до ритму студентського життя і навчання, максимально розкрити свої здібності і таланти.

Вхід до університету, для зручності заїзду інвалідних візків, оснащений пандусом.

Студентські асоціації

Студентська асоціація (студентське самоврядування) університету самостійно вирішує питання громадського життя студентів у межах чинного законодавства та Статуту навчального закладу. Основними завданнями органів студентського самоврядування є: забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно організації навчального процесу; забезпечення виконання студентами своїх обов'язків; сприяння навчальній, науковій і творчій діяльності студентів, створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів; сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань, організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями та ін.

Можливості для проходження практики/стажування

Наші студенти разом з викладачами беруть участь у спільній роботі на основі довгострокових договорів про співпрацю з Гамбурзьким технічним університетом, Німецьким технічним університетом Кайзерслаутерну, Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут», а також з багатьма іншими науковими та навчальними закладами та організаціями. Міжнародні організації зацікавлені в наших студентах.

Умови для занять спортом і відпочинку

В ДонНТУ створені всі умови для занять фізичною культурою та спортом. В університету є два зали спортивний та тренажерний. Один призначений для гри у волейбол, баскетбол та міні-футбол. Ігровий зал облаштований всім необхідним обладнанням, що створює чудові умови для спортивних тренувань, організації і проведення змагань різного рівня. Великою популярністю у студентів користується тренажерний зал, оснащений сучасними тренажерами та обладнанням. Крім навчального процесу студенти беруть активну участь у громадському житті університету, стають учасниками КВК, Дебютів першокурсників, Днів факультетів, спортивних змагань.

Міжнародне співробітництво

Міжнародне співробітництво Донецького національного технічного університету має багаторічні тісні навчальні та наукові зв'язки з різними закордонними вищими навчальними закладами (Німеччина, Франція, Іспанія, Польща та ін). Донецький національний технічний університет — визнаний у світі вуз, який активно здійснює міжнародне науково-технічне співробітництво з 147 відомими університетами світу і 30 зарубіжними фірмами, є членом 22 провідних міжнародних освітніх організацій, серед яких «Асоціація Європейських Університетів» (Женева, Швейцарія), "Міжнародний центр інженерної освіти при ЮНЕСКО "(Мельбурн, Австралія), " Європейське товариство інженерної освіти ". ДонНТУ виступив співзасновником і активним учасником Національної телекомунікаційної мережі навчальних та наукових закладів України «УРАН», будучи регіональним координатором цієї мережі в Донбасі.

Можливості міжнародної мобільності

Перед студентами Донецького національного технічного університету відкриваються все нові й нові можливості. Окрім сучасних предметів, додаткових професійних курсів та насиченого студентського життя, в кожного студента є шанс підвищити свої навички під час різноманітних стажувань у найкращих вузах Евросоюзу. ДонНТУ є учасником багатьох міжнародних проектів з академічної мобільності. Це дозволяє студентам проходити короткострокове навчання, стажування, дослідження чи практики в країнах Європи. Під час короткотермінового навчання студенти отримують стипендію.

Докладніше - за посиланням: http://donntu.edu.ua/international

Примітки